Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” позиции специален педагог  и рехабилитатор, и „Формиране и развитие на родителските умения“ позиция лекар - гинеколог по Проект „Подкрепи ме, за да успея”

АКУШЕРКА;        СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

 

Additional information