Филтър
 • ПОКАНА

 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2018 ГОДИНА

  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, както и чл.17, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет...

  Прочети повече...

  Актуализиран бюджет.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения...

  Прочети повече...

   

 • УВЕДОМЛЕНИЕ

  Във връзка с подобряване на събираемостта на местните данъци и такси и неданъчни приходи и наличието на партиди на починали лица в информационния масив на данъчнозадължените лица, Ви уведомяваме, че Община Вълчи дол, Дирекция“МДТНП“ предприема действия за...

  Прочети повече...

   

 • ОБЯВА

  На основание чл.66, ал.1 и ал. 2 и чл.69, ал.1,т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения, да изразят становище по Доклада от Кмета на община Вълчи дол, относно Приемане на план- сметка за 2019 година за разходите за дейностите, както следва...

  Прочети повече...

  Доклад...

  Приложения...

   

 • Правила за поведение и мерки при бедствия

  Във връзка с изпълнение на мярка PREP39-REAC86 относно ,,Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите,свързани с наводненията” от План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г., приложено Ви изпращам:  Правила за поведение и действие при наводнение; Примерно съдържание на раница за бедствия и Примерен семеен план за действия при бедствия.

  Правила за поведение и мерки при бедствия;

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г. В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

 • КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОСРЕЩНА МАЛКИТЕ ШАМПИОНИ ПО БОРБА

  Кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков покани на среща-разговор малките шампиони по борба от Спортен клуб „Петко Сираков-2012”, които завоюваха един златен и два бронзови медала от Осмия националния турнир по свободна борба в град Айтос, проведен на 29 октомври т. г. в спортна зала "Аетос".

  Г-н Тронков, заедно със заместник-кметът Мерткан Ибрямов, награди децата за високото им постижение и им пожела да продължават с отличното си представяне и с гордост да защитават цветовете на спортния си клуб, който носи името на родения в град Вълчи дол пръв световен шампион по борба на България – Петко Сираков.

  Златен медал в категория до 32 килограма, завоюва Ахмед Ахнур Назиф, а неговият брат-близнак - Сюлейман се отличи с бронзовото отличие в категория до 38 килограма. Бронзов медал, в категория до 47 килограма, за град Вълчи дол донесе и Гюнайдин Емилов Димитров.

  В турнира взеха участие общо над 180 борци от 17 спортни клубове от цялата страната, сред които имаше представители на Кърджали, Бургас, Варна, Средец, Сливен, Сандански, Велико Търново, Стара Загора, ЦСКА- София, с. Езерче /Разград/, с. Крушовец, с. Руен /общ. Руен/, с. Паисиево /Силистра/.

 • КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОСРЕЩНА МАЛКИТЕ ШАМПИОНИ ПО БОРБА

  Кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков покани на среща-разговор малките шампиони по борба от Спортен клуб „Петко Сираков-2012”, които завоюваха един златен и два бронзови медала от Осмия националния турнир по свободна борба в град Айтос, проведен на 29 октомври т. г. в спортна зала "Аетос".

  Прочети повече...

 • БЮЛЕТИН ЗА ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ И ПРОИЗШЕСТВИЯ, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОД НА МВР – ВАРНА за 20.11.2017 г.

  I.            Регистрирани престъпления:

   1. Кражби:

  - взломни – 0

  - обикновени – 2

  - джебчийски – 0

  - на МПС – 0

  - на вещи и части от МПС – 1

  2. Други криминални престъпления – 8

  3.  Среднателесна повреда  - 0

  4.  Грабежи  -0

  Прочети повече...

 • ПОКАНА

 • ПОКАНА

 • 60 младежи и преподаватели присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“ в с. Стефан Караджа

  Близо 200 души са посетили събитията на ОИЦ-Варна от началото на ноември

   

   15 ноември 2017 г.

  Гр. Варна

   


  60 гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 14 ноември и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи Дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

   

  „Заедно за Европа“ е събрала успешни истории на хора, реализирали своите проекти с помощта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и кръжоците по проект „Успех“ и „Твоят час“ на училища от 12-те общини на Област Варна. Гимназията на с. Стефан Караджа е представена в книгата с клуба си по извънкласна дейност „Растениевъдство“.

   

  Като част от събитието, доц. Мария Станимирова от катедра „Аграрна икономика“ на Икономическия университет – Варна представи пред младите хора възможностите, които предоставя учебното заведение за продължаване на образованието.

   

  С. Стефан Караджа е петото място, където е представена книгата „Заедно за Европа“ от началото на ноември. До момента в събитията са взели участие близо 200 деца и техните учители. Обиколката продължава днес с посещение на СУ „Христо Ботев“ в с. Ветрино. До края на седмицата екипът на ОИЦ – Варна ще организира събития в гр. Дългопол и гр. Девня. Представянето на книгата продължава и следващата седмица в гр. Долни Чифлик, гр. Провадия и с. Чернево. Обиколката ще приключи със заключително събитие във Варна.

   

   

  Допълнителна информация:

   

  Областният Информационен Център – Варна съществува от 2011 г. Той се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомага бенефициенти, изпълняващи проекти.

  Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни и са насочени към институции, фирми, неправителствени организации и граждани.

  Като част от дейността си, ОИЦ-Варна периодично организира информационни събития – самостоятелно или в партньорство с различни институции и организации.

   

  Координати на Областния информационен център - Варна

  тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий 2 /Козирката/

  web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

  група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

 • 60 младежи и преподаватели присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“ в с. Стефан Караджа


  60 гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 14 ноември и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи Дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

   Прочети повече...

 • Деца във Вълчи дол залягат над българския в допълнителни занятия

  Успешно приключва проект на община Вълчи дол за допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Специалисти и родители се надяват дейностите да продължат и след приключване на проекта. Поради липса на финансови възможности обаче, единственият начин това да се осъществи е да се подготви и спечели нов такъв проект.

  Над 160 Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участваха в мерки за образователна интеграция и реинтеграция и  над  135 бяха интегрирани в образователната система; В работата на клубовете по интереси са включени над 80 деца от общината от четирите детски градини.

  Целта е малките момченца и момиченца да могат по-бързо и лесно да се адаптират и да почнат даучат, научават и разбират уроците си.

  Заниманията се водят от експерти, които работят и за повишаване на мотивация на децата и родителите за участие в образователния и възпитателния процес, за продължаване на образованието и записване в първи клас.

  Паралелно с това са организирани и клубове: „Традиции и обичаи”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др.  В работата на клубовете по интереси са включени деца от общината от четирите детски градини.

  Освен това се проведе и превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата, за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот, децата бяха подпомагани от психолози.

   

  Работата се проведе по проекта „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водеща организация бе община Вълчи дол, а партниращи детските градини "Здравец“, "Слънце“,"Звездица“,"Надежда Крупская" и сдружение „Асоциация за Европейско развитие“.

   

 • Деца във Вълчи дол залягат над българския в допълнителни занятия

  Успешно приключва проект на община Вълчи дол за допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Специалисти и родители се надяват дейностите да продължат и след приключване на проекта. Поради липса на финансови възможности обаче, единственият начин това да се осъществи е да се подготви и спечели нов такъв проект...

  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  На 13.11.2017 г. от 12:30 до 14:30 ч. в Заседателна зала на Община Вълчи дол ще се проведе среща със служители на МВР от криминална, икономическа и охранителна полиция. Всички граждани са поканени да присъстват. На срещата може да задавате въпроси на съответните служби.

   

 • ПОКАНА

  Община Вълчи Дол 
  Ви кани
   
        
  на пресконференция по проект BG05M2OP001-3.001-0009

  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

  Поканени са представители на образователни институции, деца, родители, неправителствени организации, журналисти и всички заинтересовани страни.


  Моля заповядайте на    

   

  8.11.2017

  от 11.00 часа

  в Заседателна зала,

  читалище „Димитър Благоев“

  на адрес: гр. Вълчи дол, пл. ХРИСТО БОТЕВ № 1

  и на

   

   14.11.2017

  от 11.00 часа

  в Заседателна зала,

  читалище „Димитър Благоев“

  на адрес: гр. Вълчи дол, пл. ХРИСТО БОТЕВ № 1

   

  Моля потвърдете вашето присъствие на е-мейл: valchidol.integra@gmail.com

   

  гр. Вълчи дол                                                С уважение,

                                           Eкипът по управление на проекта 

   

 • УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА,

   

  За мен е чест да отправя към вас най-искрени поздравления и благопожелания по повод Деня на народните будители – 1 ноември!

   1 ноември е един от най-светлите български празници! Празник, в който почитаме всички знайни и незнайни творци и пазители на българската духовна и културна традиция.

   Всяко време има своите будители…

   Изразявам своята признателност към всички вас - днешните будители– хората, които образовате децата ни, които посявате зрънцето на любовта към книгите, които формирате принципи и ценности, които пазите българския дух и традиции и ги пренасяте от поколение на поколение!

   Нека всяко Ваше начинание бъде благословено!

        Пожелавам на всички ви здраве, силен дух, вдъхновение и творчески устрем!

   

  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

   

   ГЕОРГИ ТРОНКОВ

   Кмет на Община Вълчи дол

   

   

 • „ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА НЧ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 1907“ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС“

  На 31.10.2017 г. в НЧ „Димитър Благоев-1907“ в гр. Вълчи дол се проведе публично събитие във връзка с Десетата годишнина от членството на Република България в Европейския съюз и предстоящото й Председателство на Съвета на ЕС.

   

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • Съобщение

 • Съобщение

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  Общинска администрация – Вълчи дол напомня на всички лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, включително и за текущата 2016 година,  да предприемат своевременно  съответните действия по заплащането им.

  Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихва, разноски.

  При наличие на няколко публични вземания, които не сте в състояние да погасите едновременно до започване на принудителното им събиране, можете да заявите пред Органите по приходите кое от тях ще погасите.  В противен случай публичните вземания се погасяват съразмерно.

  Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си.

  Ако вече сте заплатили задълженията си -  БЛАГОДАРИМ ВИ!

  Задължението може да платите в  брой - на касата в Информационния  център на Община Вълчи дол,

  или по безкасов път - в банка „ДСК“ АД - клон Вълчи дол,

  IBAN: BG84STSA 9300 8401 9277 00;

  BIC STSABGSF.

 • Покана

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 28.11.2016 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

  Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

  Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

   

   

                                                                    Орлин Кисьов

                                                 /Регионален представител на КЗД- Варна/

                                                 Тел. 052/600764

                                                 GSM: 0876264473

 • ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

   

  С решение на Асамблеята на ООН от 26.10.2005 г. всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. През 2016 г. денят се отбелязва на 20 ноември.

   

  С провеждането на този ден се цели:

   

  • да си спомним за загиналите хора и изразим съболезнование към мъката на семействата за понесените загуби;

  • да се отдаде необходимото на всички, които участват в ликвидацията на последствията от пътнотранспортните произшествия: служителите от бърза медицинска помощ, лекарите, медицинските сестри, служителите от полицията, пожарникарите, консултантите и другите работници, които всеки ден се сблъскват с бедствията, причинени от пътнотранспортните произшествия и изпитват върху себе си тяхното влияние.

   

  Повечето от трагичните инциденти, довели до фатален край, са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до невъзвратими загуби.

   

  Нека заедно, с повече воля и упоритост, обединим усилията си и направим нашите пътища по-безопасни за всички!

   

 • КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   

  Проект BG05M2OP001-3.001-0009
  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

  Водеща организация:

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  Партниращи организации:

  ДГ "ЗДРАВЕЦ“

  ДГ "СЛЪНЦЕ„

  ДГ "ЗВЕЗДИЦА„

  ДГ "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ"

  СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“

   

  Продължителност на проекта: 16 месеца

  Обща стойност на проекта: 479 130.00 лева

   

  Общи цели:

  Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание 

            Повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход

            Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас)

            Подобряване на междуетническата толерантност и създаване на позитивна обществена нагласа 

            Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас 

            Съхраняване и развиване на културната идентичност в мултикултурна среда

   

  Основни дейности:

   

  Дейнoст 1 «Организация и управление на проекта»

  Дейност 2 «Информиране и публичност», включва:

  информационни табели в сградите на всеки един партньор по проекта. банер, стикери, пресконференции, информационни материали.

  Дейност 3 «Организация на изнесени форми», включва:

            кръгли маси с участието на деца от малцинствата и експерти; 

            семинари с участието на родители на деца от малцинствата и общински експерти 

            Фестивал на младите таланти;

  Медицинско лице ще придружава децата при изнесените форми.

  Дейност 4 "Педагогическа подкрепа", включва:

           1. Клубове:Традиции и обичай”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др. 

           2. Индивидуално педагогическо подпомагане за изграждане на навици и техники за учене и допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

           3. Работа с родители - Медиатори ще работят с цел превенция на отпадането от образователната система, създаване на подходящи условия за продължаване в първи клас.

  екип от:

           5 бр преподавател /учител

           9 бр.експерт образователни дейности/ индивидуално консултиране по български език.

           5бр медиатор.

  Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва:

           Провеждане на превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата,за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот,децата ще бъдат подпомагани от психолози.Те ще играят ролята и на житейски консултанти.Психолози ще работят индивидуално с родителите на деца,които не посещават редовно занятия или имат затруднения в социалната адаптация. Групова работа с родители-срещи,кръгли маси и тренинги

  екип от:

           3бр Психолози

           1бр тренинг водещи.

  Дейност 6 «Експертизи, проучвания и анализи», включва изготвянето на:

           Проучване на рисковите фактори за отпадането от образователната система.

           Експертизи и експертни оценки на деца с висок риск

           Разработване на програма за интеграция при групова и индивидуална работа с целевата група

   

   


  Проект  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   

  Проект BG05M2OP001-3.001-0009
  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   Прочети повече...

 • Безплатни прегледи

 • ПОКАНА

  ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-Т0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ПОКАНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на частични избори за Кмет на кметство с.Генерал Киселово на 11.12.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционна избирателна комисия на 09.11.2016.(сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала-1 етаж на Община Вълчи дол ...

  Прочети повече...

 • Частични избори - с. ген. Киселово (2016 г.)

   

   

  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 11 декември 2016 г.
  Прочети повече...


   

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
           за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 11 декември 2016 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

           Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
           населено място С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, кметство  Генерал Киселово, секция № 017
        

  Прочети повече...


  ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-Т0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ПОКАНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на частични избори за Кмет на кметство с.Генерал Киселово на 11.12.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционна избирателна комисия на 09.11.2016.(сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала-1 етаж на Община Вълчи дол ...

  Прочети повече...


  3АПОВЕД / № 1147

  Гр.Вълчи дол - 03 ноември 2016 година


  Във връзка с чл.8 ал.2 от Изборния кодекс

  ОБРАЗУВАМ:

  Избирателна секция в кметство с.Генерал Киселово, община Вълчи дол във връзка с произвеждането на частичен избор за избиране на кмет на кметство с.Генерал Киселово , насрочен с Указ № 317 на Президента на Република България от 07.10.2016год., публикуван в ДВ-к бр.79/ 07.10.2016 година за 11.12.2016 година, както следва...
  Прочети повече...

   

 • П О К А Н А

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ЗА  2016 ГОДИНА  

          На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

   

        Кметът на Община Вълчи дол  Тошко  Янев кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2016 година

        Обсъждането ще се проведе на 27.11.2015г. от 10.00часа в заседателната  зала на  общината. 

  ДОКЛАД;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МД - ПРИХОДИ;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.ДД + МД-ПРИХОДИ;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАЗХОДИ-МД;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4;

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

        Регионална здравна инспекция - Варна, съвместно с Mедицински център „Св. Анна” - гр. Варна, организира провеждането на профилактични прегледи за ранно откриване на ракови заболявания и
  своевременното им лечение.
        Прегледите включват изследвания на млечната жлеза на здравно неосигурени лица (жени) от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места във Варненска област.
        Извършването на профилактичните прегледи ще се осъществи в мобилния мамографски кабинет, разположен на територията на МБАЛ „Св. Анна”, гр. Варна, в непосредствена близост до МЦ” Света Анна” - ЕООД - Варна, бул. „Цар Освободител „№100 и ще се реализират в периода от 18.11.2015г. до 10.12.2015 г.
        Профилактичните прегледи на млечна жлеза ще се извършват от лекари-специалисти от структурата на МЦ „Св. Анна”, гр. Варна, при използване на съвременна дигитална мамографска апаратура.
  При констатиране на проблеми или заболяване, пациентът ще бъде насочен за лечение.
        Профилактичните прегледи са безплатни и не зависят от здравноосигурителния статус на желаещите за изследване лица.
  Същите ще се извършват по график, всеки работен ден от понеделник до петък, по 25 лица на ден, от 8.00 до 14.00 часа, след предварително записване.

  за връзка: 0878/948240 - Юлия Маринова.

 • ЗАПОВЕД №1212/09.11.2015 г.

  На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК- чл.186,ал.З и чл.472,ал.1...

  НАРЕЖДАМ:

  1. На основание чл.186,ал.З от Изборния кодекс в срок до седем дни след деня на изборите на 25.10 2015г./01.11.2015г. партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори.

  2. Задължавам кметовете на кметства и кметски наместници да проконтролират премахването на поставените агитационни материали и при неизпълнение на задължението по чл.186, ал.З от Изборния кодекс да съставят Актове за установяване на нарушението на лицето представляващо партията или инициативния комитет, или на лицата които представляват дадената коалиция..

  3. За територията на гр.Вълчи дол задължението по т.2 от настоящата заповед да се изпълни от оправомощените за актосъставяне лица.

  4. Задължавам длъжностните лица, на които е вменено задължението да обявят публично настоящата заповед чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Вълчи дол, поставяне на информационното табло пред сградата на общината, връчване на кметовете и кметските наместници и изпращане до представителите на партиите и коалициите, участвували в избортана кампания в Община Вълчи дол.
  Прочети повече...

   

 • ТОШКО ЯНЕВ ПОЛОЖИ КЛЕТВА КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  Георги Тронков бе преизбран за председател на Общинския съвет

   

         На първото тържествено заседание на Общински съвет – Вълчи дол, което се проведе на 06.11.2015 година от 15:00 часа, новоизбраният кмет на община Вълчи дол - Тошко Янев, новите общински съветници и кметове на кметства от общината положиха клетва и подписаха клетвена декларация, с което встъпиха официално в длъжност.

   Церемонията бе открита от областният управител на област с административен център Варна – Стоян Пасев.

   От своя страна кметът на Вълчи дол Тошко Янев, благодари за доверието, гласувано му от жителите на общината: „Благодаря на всички граждани на община Вълчи дол! На всички пожелавам здраве, щастие и просперитет за община Вълчи дол през следващия мандат!“

  Тържествената сесия продължи с избор на нов председател на Общинския съвет. След тайно гласуване, с 10 гласа „за” за поста бе избран досегашният ръководител на местния парламент – Георги Тронков.

  Виж снимки...

 • ПОКАНА

  До гражданите на община Вълчи дол

   

  На основание чл.23,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/  свиквам първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Вълчи дол.

                  Заседанието ще се проведе на 06 ноември2015 г.  в Актовата зала на СОУ “Васил Левски“ – град Вълчи дол от 15,00 часа, при следния дневен ред:

  1.Избор на председател на Общински съвет –Вълчи дол,съгласно чл.24,ал.1 от ЗМСМА.

  Преди началото на заседанието на новоизбрания общински съвет, кметовете и общинските съветници ще положат клетва съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

   

  Стоян Пасев

  Областен управител на област

  с административен център-Варна

  Към поканата...

   

 • Покана

 • ПОКАНА

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА  БЮДЖЕТА  ЗА  2015 ГОДИНА

  На основание на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси            

   

     Кметът на Община Вълчи дол  инж. Пенка Йорданова кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2015 година.

  Обсъждането ще се проведе на 27.11.2014г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. 

  Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Вълчи дол .

   

  Проектобюджет 2015г. приложение 1,2;

  Предложение № 3 капиталови разходи 2015г;

   Проектобюджет 2015г. приложение 1,2;

  Приложение 4 - индикативен разчет на СЕС-2015;

  Приложение 5 - план-график просрочени задължения-2015;

  Доклад проектобюджет 2015.

 • Регистри (2015 г.)

 • ОФЕРТА 3513

  Селскостопански работници за бране на малини в Португалия

  Местоположение: Португалия, Алгарве /Olhäo/Faro/Tavira/
  Работодатели:
  - Agrivabe - компанията е създадена през 2008 г. с цел развитие на модерно, здравословно и устойчиво селско стопанство - http://vwvw.agrivabe.pt/;
  - JBI Group - компанията е създадена през 2003 г. Отглежда предимно малини и ягоди на площ от 18,60 хектара - http://www.hubel.pt/qca/index.php7id-143:
  - Hubei Agricola — една от компаниите към Grupo HUBEL, която група обхваща 5 ферми с обща площ 45 хектара оранжерии. Фокусът е в/у отглеждане на малки червени плодове /малини, ягоди и боровинки/ - www.hubel.pt.    .
      И трите ферми са част от фермерската организация Madré Fruta, която е ориентирана към търговия със селскостопанска продукция и нейното складиране, пакетиране и съхраняване...

  Прочети повече...

   

   

   

 • Съобщение

  На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на басейнова дирекция в Черноморски район...Прочети повече...

 • Кръгла маса

  ПОКАНА

   

  Уважаеми съграждани,

  На 12-ти ноември /вторник/ от 11:00 часа в Народно читалище „Димитър Благоев“ – гр. Вълчи дол ще се състои кръгла маса на тема „Европа в моя регион – добри практики и партньорства“.

  Инициативата цели да покаже какво реално е направено във Варненска област с помощта на еврофондовете. Ще бъдат представени конкретни резултати и добри практики при изпълнението на европроекти в областта, насочени към инфраструктурата, социални, образователни и културни дейности. Включена е презентация на европроект в СОУ ‚Васил Левски“ и представяне на ползите за гражданите от участието на НЧ ‚Димитър Благоев“ в програма „Глобални библиотеки“.

  Събитието е част от серия кръгли маси, които Областният информационен  център – Варна провежда във всички общини от областта.

 • Кръгла маса...

  ПОКАНА

   

  Уважаеми съграждани,

  На 12-ти ноември /вторник/ от 11:00 часа в Народно читалище „Димитър Благоев“ – гр. Вълчи дол ще се състои кръгла маса на тема „Европа в моя регион – добри практики и партньорства“. Прочети повече...

   

 • Първа копка

  На 31-ви октомври 2013 година от 13:00 часа в град Вълчи дол се състоя „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”. Проектът е на стойност 1 854 953.55 лв. и се финансира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места в селските райони” на Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Проектът включва рехабилитацията на 3 улици (ул. „Добруджа“, ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Стара планина“) и два парка в град Вълчи дол.

  Гости на събитието бяха главният секретар на Областна администрация – Варна – Хайк Ованезов, съветникът на областният управител на Варна – Юрий Златаров, Николай Пашов– представител на ДЗЗД „Искър 2013“ – фирмата-изпълнител на строителни и монтажни работи по проекта, Иван Желев- технически директор на „Хидрострой“АД, Женя Манева – представител на фирма „Консулт 64“- строителен надзор, Николай Божев – консултант, Васил Василев- председател на Общински съвет – Вълчи дол и общински съветници.

  След празничния водосвет, приветствия към присъстващите отправиха инж. Пенка Йорданова- кмет на Община Вълчи дол и главният секретар на Областна администрация. Момичетата от танцов състав „Жарава“ при народно читалище „Димитър Благоев“, с хореограф Филипия Тончева, поздравиха жителите и гостите на Вълчи дол с варненски, шопски танц и танц „Земя“. След фолклорната програма, инж. Йорданова и Николай Пашов направиха символичната първа копка и пожелаха „На добър час“ на новия проект, който е от изключително значение за подобряване качеството на живот на жителите на град Вълчи дол.

  С реализацията на проекта ще се подобри част от пътната инфраструктура на град Вълчи дол, както и местата за спорт, отдих и рекреация. 

  Виж снимки...

 • Обяви (2015 г.)

   

  23.12.2015 г.


  ОБЯВЛЕНИЕ

  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

   ...

  1. Обявявам конкурс за четири работни места за следните длъжности: Директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Финанси и местни приходи“  -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „ Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ -1 щатна бройка.

  Прочети повече...


   

  15.12.2015 г.

   

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  за инвестиционно намерение

      Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

  Изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК -2 „Лгро ГТ” в имог № 034027 о г землището на с.Искър, е ЕКА ГТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска оласт, с цел напояване на земеделски култури.

  Прочети повече...


   

  15.12.2015 г.

   

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  за инвестиционно намерение

      Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

  Изграждане па ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК 1 „Агро ГТ” в имот №030025 от землището на с.Искър, с ЕКАТТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска оласт, с цел напояване на земеделски култури.

  Прочети повече...


   

  15.12.2015 г.


  СЪОБЩЕНИЕ

   

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ЕИК: 000093474, адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, лице за контакти: Иван Драганов, гл. експерт „Устройство на територията и общинската собственост” при Община Вълчи дол, тел: 0898 826 685, уведомява обществеността и заинтересованите органи, че в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведе консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол...

   Прочети повече...


  07.12.2015 г.

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  за инвестиционно намерение

  От „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево, постоянен адрес: гр. Генерал Тошсво, ул. Янтра- промишлена зона , тел. 05731 5096; 05731 2924
  Упълномощен представител: Дарина Бангиева, С8М 0886737335
  УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

  Уведомяваме Ви, че фирма „ АГРО - ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево има следното инвестиционно намерение:

  Изграждане на ново съоръжение за водовземане от подземни води - тръбен кладенец ТК 1 „Лгро ГТ” в имот №030025 от землището на с.Искър, с ЕКАТТЕ 32860, Община Вълчи дол, Варненска о.ласт, с цел напояване на земеделски култури.

  Прочети повече...


   07.12.2015 г.

  ИНФОРМАЦИЯ

   

  по Приложение № 2 към чл. 6

    Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

    І. Информация за контакт с възложителя:

    1.    Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице...

  Прочети повече...


  06.11.2015 г.

  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

  В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...


  06.11.2015 г.

  ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА


  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с участието Ви в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000153 по КВС на с. Щипско, ЕКАТТЕ: 84022, актуван с ЛОС № 446/27. 12. 2000г., с площ 68,151 дка и начин на трайно ползване: язовир, публична общинска собственост, Ви уведомяваме, че...

  Прочети повече...


  06.11.2015 г.

  На основание чл.37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗИД ЗСПЗЗ ( ДВ, бр.14/20.02.2015г.)

  ЗАПОВЕД

   за

  гр. Вълчи дол

  Заповед;

  Приложение; 

  с Бояна

  Заповед;

  Приложение;

  с. Брестак

  Заповед;

  Приложение;

  с. Войводино

  Заповед;

  Приложение;

  с. Генерал Киселово

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Генерал Колево

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Добротич

  Заповед;

  Приложение;

  с. Есеница

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Звънец

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Изворник

  Заповед;

  Приложение;

  с. Искър

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Калоян

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Караманите

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Кракра

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Метличина

  Заповед;

  Приложение;

  с. Михалич

  Заповед;

  Приложение;

  с. Оборище

  Заповед;

  Приложение;

  с.  Радан Войвода

  Заповед;

  Приложение;

  с. Стефан Караджа

  Заповед;

  Приложение;

  с. Страхил

  Заповед;

  Приложение;

  с. Червенци

  Заповед;

  Приложение;

  с. Щипско

  Заповед;

  Приложение;

   


   

   30.10.2015 г.

  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси

  ОПРЕДЕЛЯМ

  Прочети повече...

   

  19.10.2015 г.


  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

   ЗАПОВЕДИ 

       На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

  Червенци;

  29.10.2015 г.

  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

   ЗАПОВЕДИ 

       На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

  Бояна;

  Брестак;

  Ген. Киселово;

  Добротич;

  Есеница;

  Искър;

  Калоян;

  Караманите;

  Кракра;

  Михалич;

  Радан Войвода;

  Стефан Караджа.


  16.10.2015 г.

  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА 

   ЗАПОВЕДИ 

       На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на:

  Вълчи дол;

  Войводино;

  Ген. Колево;

  Звънец;

  Изворник;

  Метличина;

  Оборище;

  Страхил;

  Щипско.


  12.10.2015 г.

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  за инвестиционно предложение От „Черноморска технологична компания” АД - гр. София
  /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице/
  гр. София, бул. „Арсеналски” № 7, БУЛСТАТ 813101815
  /седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

   

  Прочети повече...


  09.10.2015 г.

  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е

   

  Прочети повече...


   07.09.2015 г.

  ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ По чл. 17, ал. 5 от НУРИОВОС

  ОТНОСНО: Подадени възражения след проведени обществени обсъждания на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „Регионално депо за отпадъци - регион Провадия“ на общини Провадия, Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово


   07.09.2015 г.

  Отговор на възражение от представители на обществеността от гр. Вълчи дол и с.  Войводино.


   07.09.2015 г.

  Отговор на възражение на жители на с. Венчан по доклада за ОВОС на регионално депо за отпадъци на регион Провадия.


   

   

  02.09.2015 г.

   ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


  На основание чл.43, ал.1 от Закона за концесиите, Община Вълчи дол Ви уведомява, че открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект публична общинска собственост, представляващ : Поземлен имот №000153 по КВС на с. Щипско, общ. Вълчи дол, с начин на трайно ползване „язовир“, с площ 68,151 дка, актуван с АОС №446/27.12.2000г...
  Прочети повече...


   

  25.08.2015 г.

  О Б Я В А

  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ВЪЛЧИ ДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, ОБЯВЯВА РЕГИСТРИТЕ НА ИМОТИТЕ И КАРТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА СТОПАНСКАТА 2015-2016 ГОДИНА

  ОСЗ – ВЪЛЧИ ДОЛ


  18.08.2015 г.

  ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА вълчи дол

  ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.