Кметове напомнят: Ползватели на пасища да се сдобият с животни до 1 февруари 2016 г. Животновъдство Фермер. БГ

Животновъдство Фермер. БГ

Всички ползватели на постоянно затревени площи пасища,
мери и ливади от
Общинския поземлен фонд (ОПФ), които не притежават животни или техният брой
не отговоря на ползваните от тях площи, в срок до 01 февруари 2016 г. трябва да
закупят животни, чиито брой и вид да съответства на наетите площи

  Прочети повече...

 

Допълнителна информация