Цели

 

Цели за 2020 г.

Цели за 2019 г.

Месечни отчети

 

Месечни отчети (2020 г.)

Месечни отчети (2019 г.)

Месечни отчети (2020 г.)

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

 За м. август;

За м. юли;

За второто тримесечие;

За м. май;

За м. април;

За първото тримесечие;

За м. февруари;

За м. януари;

Бюджет

 

Бюджет за 2020 г.; (Публикуван на 10.02.2019 г.)

Бюджет за 2019 г.; (Публикуван на 08.02.2019 г.)

Бюджет за 2018 г.; (Публикуван на 09.02.2018 г.)

Бюджет за 2017 г.;

Бюджет за 2016 г.;

Бюджет за 2015 г.;

 

 

 

Годишни финансови отчети

 


 2018 г.


  ГФО;

 


 2017 г.


  ГФО;

  отчети 2017 - в изпълнение на чл.140, ал.6 от ЗПФ;

 


2016 г.


 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОКИБ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


2015 г.


 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ОКИБ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

 


2014 г.


ДОКЛАД;

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2014 година;

Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2014 година;

 СТАНОВИЩЕ;


2013 г.


ДОКЛАД  (Решение №441 20.11.2014 г.)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към годишния финансов отчет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ за 2013 година;

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2013 година;

Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2013 година;


2012


Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2012г.

ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2012г.

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2012 година.

 

 

Допълнителна информация