ОБОЗНАЧИТЕЛНА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА

Допълнителна информация