Месечни отчети (2021 г.)

 

 

За м. февруари;

За м. януари;

Общински дълг

 

Договор за банков кредит;

Договор за особен залог;

Решение на ОбС;

Протокол от публично обсъждане на 09.10.2020.

Цели

 

Цели за 2020 г.

Цели за 2019 г.

Месечни отчети (2020 г.)

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

 

За четвърто тримесечие;

За м. ноември;

За м. октомври;

За трето тримесечие;

За м. август;

За м. юли;

За второ тримесечие;

За м. май;

За м. април;

За първо тримесечие;

За м. февруари;

За м. януари;

Допълнителна информация