ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници жителите на град Вълчи дол се сдобиха с дългоочаквана нова услуга -  нова придобивка в областта на здравеопазването и социалната политика. Варненското здравно заведение  ДКЦ I “Св. Климентина” откри филиал, който се помещава  в сградата на поликлиниката.Тържественото откриване се състоя на  19-ти декември, от 14:00 часа, на втория етаж, в сградата на поликлиниката на град Вълчи дол. На него присъстваха кметът на община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова, управителят на ДКЦ “Св. Климентина” - д-р Иван Иванов, секретарят на Общината - Таня Ангелова, общински съветници, служители на ОбА - Вълчи дол, част от лекарския екип на здравното заведение. Инициативата се реализира благодарение на подкрепата на цялото общинско ръководство. Новата придобивка е изключително важна, тъй като на място специалисти от здравното заведение два пъти седмично ще провеждат прегледи и консултации. ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което в бъдещoто съвместно сътрудничество с Община Вълчи дол и, съгласно поставените изисквания, се ангажира да осигури екип от лекари-специалисти, които ще работят по график - два пъти в седмицата. На ротационен принцип, и съобразно нуждите на жителите, в ремонтираните кабинети в сградата на поликлиниката в гр. Вълчи дол ще преглеждат медицински специалисти по 22 специалности. На разположение на личните лекари и пациентите ще функционират клинична лаборатория и кабинет за  физиотерапия и рехабилитация. Приоритет ще бъде закупуване на апаратура за рентгенова диагностика. Между Община Вълчи дол и ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД бе подписан договор, след публично оповестен конкурс, изпълнението на който ще осигури висококачествена медицинска помощ на жителите на община Вълчи дол.

Допълнителна информация