След реализирането на инициативата „Нестле за живей активно!”: Община Вълчи дол кандидатства с проект, насочен към воденето на активен начин на живот

След реализирането на няколко пешеходни маршрута, в изпълнение на инициативата „Нестле за живей активно!” в три различни населени места на територията на общината, на 21.09.2020 година, Община Вълчи дол ще има възможността да кандидатства за финансиране на проект, насочен към воденето на активен начин на живот.

Намерението на ръководството на общината е да се доусъвършенства Спортен комплекс „Петко Сираков” в град Вълчи дол, като се изгради детски кът със съоръжения за игра и фитнес уреди за открито.

Теренът е избран, защото представлява огромен интерес за населението и гостите на общината, и ще затвърди позицията на спортния комплекс като предпочитано място за отдих, спорт и водене на активен начин на живот.

Национално състезание за Младежки Стартъпи, насоченокъм младежи до 29 години, живеещи в малките населени места

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото бихме желали да Ви информираме, че Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) официално обяви началото на Националния етап от международното стартъп състезание за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес...

Прочети повече...

3 А П О В Е Д №896/24.09.2020 г.

На основание чл.44,ал.1,т.1,т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18,ал.1 от Изборния кодекс, чл.12,ал.2,т.2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и с оглед запазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на частичен избор за избиране на кмет на кметство с.Брестак, насрочен с Указ № 120 на Президента на Република България от 17.06.2020год. , публикуван в ДВ-к бр. 57/ 26.06.2020 година за 27.09.2020 година
НАРЕЖДАМ:
1.    Забранявам продажбата и употребата на алкохол и спиртни напитки в обектите за търговия и обслужване, заведенията за обществено хранене и другите обществени места на територията на с.Брестак за времето от 00:00 часа до 20:00часа на 27.09.2020година, а при провеждане на втори тур за времето от 00:00часа до 20:00 часа на 04.10.2020 година.

2.    Забранявам провеждането на всякакви масови мероприятия на открито, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на територията на с.Брестак на 26.09.2020 година и 27.09.2020 година, а при провеждане на втори тур на 03.10.2020 година и на 04.10.2020 година.

3.    Забраната по т.1 от настоящата заповед не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат предварително насрочени семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди), за които има предварително уведомление до общината.

Копие от настоящата заповед да се връчи на срещу подпис на управителите на търговски обекти за сведение и изпълнение; на Кмет на с.Брестак и на интернет страницата на Община Вълчи дол.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на Полицейски участък-гр.Вълчи дол.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28.09.2020г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. септември 2020г.

 

 

РУО-Варна относно право за финансова подкрепа на родителите в условията на извънредно положение

Във връзка с писмо № 9105-309/17.09.2020 г. па заместник-министъра на образованието и науката / наш вх.№0200-881/17.09.2020 г./. Ви изпращам информация от министъра па труда и социалната политика за финансовата подкрепа на родителите в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка...
Прочети повече...

 

Община Вълчи дол се включи активно в кампанията ”НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020”

 

Днес, 21.09.2020 година, в рамките на „Еропейската седмица на мобилността”, Община Вълчи дол реализира няколко пешеходни маршрута в изпълнение на инициативата  „Нестле за живей активно!” в три различни населени места на територията на Община Вълчи дол.

- От 12:00 ч. с маршрут центъра на с. Стефан Караджа - хижа с. Стефан Караджа. В маршрута  се включиха  над 100 души, като най-много крачки - 7825 измина най-добрият сред участниците.

- От 13:30 ч. с маршрут център на с. Михалич - ловно-рибарска хижа в месността „Кайнака”, с. Михалич с много ентусиазъм за водене на активен начин на живот се включиха 50 души. Победителят тук извървя 5264 крачки.

- От 15:00 ч. с маршрут СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол - Спортен комплекс „Петко Сираков”, се включиха повече от 120 привърженици на движението и активния начин на живот. С ентусиазъм победителят извървя 8400 крачки. 

След включването в кампанията с реализирането на няколко пешеходни маршрута, Община Вълчи дол ще има възможността  да кандидатства за финансиране на проект, насочен към подобряване на средата, създаване на условия за активен живот или изграждане на навици за балансирано хранене.

С днешните събития, участниците доказаха, че Община Вълчи дол заслужава да бъде победител в конкурсната надпревара.

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за изплащане на данъци изтича на 30.10.2020 г.

 

Допълнителна информация