УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

...

Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и извозването в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2019 г„ както следва...

Прочети повече...

 

...

 

Заместник-кметовете на община Вълчи дол - Мерткан Ибрямов и Преслав Петров поканиха на среща-разговор ученици от СУ „Васил Левски” – град Вълчи дол и наградиха децата, които са и участници в младежките противопожарни отряди  „Млад огнеборец” за бързата им и своевременна реакция за предотвратяването на пожар.

Прочети повече...

 

...

На 16 октомври 2018 със специална пресконференция стартира първата НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА ЗА ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА. СЕДМИЦАТА е част от инициативата ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА на Фондация „Българска месна традиция“...

Прочети повече...

 

...

Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3043/22.08.2018г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Списък на задължените лица...

 

...

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., екипът на „Местна инициативна група ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” ВИ КАНИ НА ОБУЧЕНИЯ, както следва...

Прочети повече...

 

...

Община Вълчи дол, уведомява своите граждани, че на 05.10.2018 г. от 10.00 – 12.00 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Прочети повече...

 

...

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

...

 

 

 

На 31.10.2017 г. в НЧ „Димитър Благоев-1907“ в гр. Вълчи дол се проведе публично събитие във връзка с Десетата годишнина от членството на Република България в Европейския съюз и предстоящото й Председателство на Съвета на ЕС.

 

Инициативата „Художествената самодейност на НЧ „Димитър Благоев-1907“ гр. Вълчи дол в подкрепа на Председателството на България в ЕС“ е част от Комуникационната стратегия на Република България за ЕС 2017 година.

 

Областният управител на област с административен център Варна – Стоян Пасев представи резултатите от членството на България в ЕС и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Кметът на Община Вълчи дол - Георги Тронков представи реализираните европейски проекти от  Общината, в резултат на 10-годишното членство на България в ЕС.

 

Художествената самодейност на НЧ „Димитър Благоев” представиха танцовите и фолклорни състави към читалището -  ЖПГ „Теменуга“, МВГ „Родолюбие“ и Школа за народни танци.

 

На събитието бяха чествани и 110-годишния юбилей на културната институция и 35 години от създаването на женската певческа група.

 

Главната цел на инициативата е да се провокира интереса на всички граждани на Република България към темите, свързани с Българското председателство, да се изяснят ползите за страната ни от членството ни в ЕС, както и да бъдат създадени ефективни механизми за партньорство между граждани, институции за постигане на заложените общонационални цели.

 

Сред гостите на инициативата  бяха още и представители на областна администрация  - Варна и представители на Областен информационен център-Варна.

Виж снимки...

 

 

 

...

По традиция, в последния съботен ден на месец октомври, село Метличина, община Вълчи дол, отбеляза своя празник.

Тържеството започна с поднасянето на венец пред паметника на загиналите във войните герои от село Метличина.

Празничен водосвет за благополучие на селото и неговото жители отслужи отец Станислав Друмев.

Въпреки дъждовното време, десетки хора се насладиха на богатата празнична програма, подготвена от кмета на селото – Златинка Димитрова.

Със своите изпълнения Фолклорна група – „Иглика” – град Вълчи дол, Певческа група и танцов състав за автентични танци при НЧ „Георги Тодоров” – село Владимирово, Детски танцов състав при читалище „Пробуда” – град Суворово, певицата Стойка Димова и акордеонистът Йордан Аврамов за пореден път доказаха, че няма по-красиво от българското народно изкуство.

По покана на кмета на селото, специален гост на празника бе кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков, който поздрави присъстващите, като пожела много радост, здраве и щастие във всеки дом, късмет и добри бъднини за село Метличина.

Кръшно българско хоро сложи край на празничното събитие.

Виж снимки...

...

 На тридесет и първото тържествено заседание на Общински съвет – Вълчи дол, което се проведе на 18.10.2017 година, новоизбраният кмет на община Вълчи дол – Георги Тронков положи клетва и подписа клетвена декларация, с което встъпи официално в длъжност.

Областният управител на област с административен център Варна – Стоян Пасев връчи на кмета огърлицата – символ на кметската власт в община Вълчи дол и пожела успешен и ползотворен мандат.

От своя страна кметът на Вълчи дол Георги Тронков, благодари за доверието, гласувано му от жителите на общината и заяви, че ще работи усилено, за да изпълни всички ангажименти, поети по време на предизборната кампания. Той благодари и на временно изпълняващия длъжността кмет през последните месеци – Мерткан Ибрямов за отличната му работа като градоначалник.

На тържественото заседание бе избран и нов председател на Общинския съвет. След тайно гласуване, с 16 гласа „за”, за поста бе избрана Яна Радева Михалева – досега председател на комисията „Земеделие, опазване на околната среда и водите” в Общинския съвет.

Клетва положиха и новоизбраният кмет на кметство Генерал Киселово – Калина Христова и общинският съветник Даниела Маркова.

Виж снимки...

 

...

Уважаеми гости и приятели,
Станете съпричастни към нашия празник на 28.10.2017г. /събота/ от 10:00 часа на площада пред кметството.

С уважение: Златинка Димитрова Кмет на с. Метличина

Прочети повече...

 

...

РД 6601- 203 /16.10.2017 г.

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО тържествено заседание на ОбС на 18.10.2017 год. от 14,00 часа в Актовата зала на СУ”Васил Левски"-гр.Вълчи дол при следния проект за...
Прочети повече...

 

...

 

За втори пореден път Община Вълчи дол бе отличена с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Церемонията по награждаването на  общините-отличници се състоя в рамките на XII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България...

 Прочети повече...

Виж снимки...

 

...

 

За втори пореден път Община Вълчи дол бе отличена с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Церемонията по награждаването на  общините-отличници се състоя в рамките на XII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Временно изпълняващият длъжността кмет на община – Мерткан Ибрямов получи кристалния дванадесетостен – символизиращ 12-те принципа на добро управление от министъра на регионалното развитие и благоустройството - Николай Нанков.

Присъждането на престижното звание става след обстоен анализ на прилагането в общинската администрация на 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа - честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност.

Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Въз основа на подадените документи от общините, резултатите от анкетно проучване сред гражданите им и докладите на двама независими експерти, Комисията за присъждане на Етикета взе решение общо 17 български общинида получат Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Отличените общини, освен община Вълчи дол,  в приключилатачетвърта процедура са Банско, Бяла слатина, Габрово, Горна Оряховица,  Девня, Димитровград,  Добрич,  Кнежа, Павликени, Поморие, Русе, Самоков, Свищов, Смядово, Троян и Търговище.

Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на местните власти за формиране и прилагане на по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление.

България е първата държава-членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. получи акредитация от СЕ да присъжда на свои общини Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Досега успешно са проведенитри процедури по присъждането на европейския приз у нас - през 2011, през 2013и през 2015 година, като Община Вълчи дол бе сред наградените и в третото издание на процедурата.

Виж снимки...

 

...

Община Вълчи дол организира провеждане на изследване с флуорограф по скринингова програма на Министерство на здравеопазването.

Целта на изследването е ранното откриване на туберкулоза и други заболявания на белите дробове и своевременното им лечение.

Всички жители на община Вълчи дол могат да се подложат на изследването след подписване на информирано съгласие. Задължителните изисквания за кандидатите да се подложат на този преглед е да са навършили 16 години и да не са бременни.  Сред рисковите групи, които е желателно да се изследват са хронично болни лица, диабетици, заразени с ХИВ/СПИН и лица от ромски произход...

Прочети повече...

...

Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 19.10.2017 г. от 10.00 – 12.00 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

                                                                   Орлин Кисьов

                                               /Регионален представител на КЗД- Варна/

                                               Тел. 052/600764

                                               GSM: 0876264473

НА ВНИМАНИЕТО НА  ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ „ВИТИС БЛЕК СИИ“ ООД, ЕИК 200 849 692, ИМА СЛЕДНОТО

 ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

„Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в поземлен имот  с идентификатор 14667.33.204 в местността „Липова гора“ в землището на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, обл.Варна  и напояване на земеделски кулгури ( лозови масиви и зърнени култури )

 с обща площ 194 дка“. 

ЗА МНЕНИЯ И ВЪПРОСИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КМЕТСТВО С.ГЕН.КИСЕЛОВО,

КМЕТА НА ОБЩ. ВЪЛЧИ ДОЛ И ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВАРНА

 

Дата: 10.10.2017 г.                                                                                                                     

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местнат администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси
ОПРЕДЕЛЯМ:

Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и извозването в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и честотата на сметоизвозване на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2017 г., както следва:

I. За гр. Вълчи дол, включващ всички улици и квартали се запазва предлаганата услуга:

1. Сметосъбиране и сметоизвозване по 2 пъти седмично.
2. Поддържане на териториите за обществено ползване.
Прочети повече...

...

Скъпи приятели, 
Стартираме дарителска кампания за лечението на нашата съгражданка Донка Христова Йорданова, на която е поставена диагноза фиброаденом.

Фиброаденомът е най-често срещаният доброкачествен тумор на гърдата. За съжаление, лечението с медикаменти в случай на фиброаденом не помага, единственият начин е хирургичният.

Диагнозата е поставена на 21 октомври и след множество консултации със специалисти в тази област, диагнозата е потвърдена. Налага се спешна операция, която ще бъде извършена в МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД /Окръжна болница – град Варна/.

За да бъде осъществена животоспасяващата интервенция е необходимо да бъдат събрани общо 1 200 лева.

Донка Христова Йорданова е майка на едно дете. Тя е безработна и няма откъде да набави необходимите средства за операцията.

Призоваваме всеки, който се чувства съпричастен в борбата й за живот, да помогне, като дари средства по следната банкова сметка:

Банка ДСК
IBAN: BG46STSA93000010531522
BIC: STSABGSF
Донка Христова Йорданова

Благодарим!

 

И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

Прочети повече...

 

...

И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

Повече от 50 деца с различна заболявания се обгрижват в сградата на Общностния  център. Основни целеви групи по проекта са децата в риск. Приоритетно се приемат деца от уязвими етнически групи,  деца на безработни родители,  деца със здравословни проблеми .

 

 Центърът се посещава и от деца аутисти, деца с ДЦП, с говорно – комуникативни проблеми,  със сензорна дезинтеграция, с двустранна невросензорна загуба на слух, с хиперкинетично разстройство на поведението и с умствена изостаналост. Тези деца се обслужват от опитни и висококвалифицирани специалисти , както следва : психолог, педиатър, социален работник, логопед,  медиатор,  педагог и медицинска сестра. Центърът работи от 15.06.2016год. предимно с деца с увреждания. Създадена е триединна връзка между специалистите , децата и родителите. Пълната координация на работтата на всички специалисти и създадената индивидуална програма за всяко дете, спомага за качеството на предлаганата услуга. Изработват се освен индивидуални планове за работа с отделните деца и такива за работа с родителите.Това е предпоставка за добрите резултати на екипа.

 

Дейностите по Проект ,,Подкрепи ме за да успея”  са финансирани по Оперативна програма ,,Развитие  на  човешките ресурси” 2014-2020 , процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент  BG05M9OP001-2.004 ,,Услуги за ранно детско развитие”. Те включват в себе си един интегриран подход за решаване на социални проблеми за деца и семейства, а именно :

->  Ранна интервенция на уврежданията – до момента са обхванати  над 50 деца потребители на социалната услуга.

->  Семейно консултиране, подкрепа, формиране и развитие на родителски умения – Услугата включва групови и индивидуални занимания за семейно планиране, както и консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижи за своите деца. Обхванати са  177 потребители.

->  Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето , чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията –Обхванати са над 230 потребители на социалната услуга.

 ->  Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност на децата за равен старт в училище – т.е. ,,лятно училище” стартира на 15 юни и приключи на 15 септември 2016год.Лятното училище посещаваха 30 деца.

Главната цел на работещитете  в  Общностният център в гр.Вълчи дол е състоянието на децата да се подобри.

Те да се социализират и да започнат своето обучение като своите връстници.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси
определям:
Границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Вълчи дол през 2016 година, както следва...
Прочети повече...

...

Във връзка със стартиране на  Проект BG05M9OP001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот“ на община Вълчи дол, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ По процедура BG05M9OP001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.  Община Вълчи дол обявява конкурс за методик и асистент методик.

Обявление;

Заявление;

Автобиография;

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата рехабилитатор в дейността "Ранна интервенция на увреждания" по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ на община Вълчи дол

  Покана;

Приложение А;

Автобиография.

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата социален работник в дейността "Ранна интервенция на увреждания" по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ на община Вълчи дол.

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата социален работник в дейността "Ранна интервенция на увреждания" по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ на община Вълчи дол.

 Покана;

Автобиография;

 Приложение А.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси
определям:
Границите на районите и видът на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Вълчи дол през 2015 година, както следва...

 Прочети повече...

...

 

Днес, 23-ти октомври, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан освети храмът „Св. Вмчк Димитър Солунски“ в село Брестак, община Вълчи дол. На събитието присъстваха кметът на общината - инж. Пенка Йорданова, която лично подари икона на светата обител; председателят на Общинския съвет - Васил Василев; зам.-кметът - Маргаритка Димитрова; секретарят на Община Вълчи дол - Костадинка Петкова и кметът на село Брестак - Живка Митева.

През 2013 година на храмът бе извършен основен ремонт по проект, финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските места.

В село Брестак имало стара църква, построена около 1853 година, но по време на Кримската война била опожарена. Втората църква в Брестак е строена в периода 1863-1865 година. Към нея е имало възрожденско училище. Сегашната, трета поред църква, е строена през 1927 година, като трикорабна, кръстокуполна базилика с овална форма.

След ритуала по освещаването на православния храм бе даден курбан за здраве за всички присъстващи на събитието миряни.

Така, жителите на село Брестак ще могат да посрещнат подобаващо храмовия празник на духовната обител тази неделя.


Виж снимки...

 

...

 Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все   пак не съм сигурен.“ – Алберт Айнщайн.

 И наистина, какво друго би предизвикало поредните прояви на вандализъм в града ни – „изрисуването“ на градски стадион „Петко Сираков“ и унищожаването на 2-те барбекюта в местността Кошу баир. И двете прояви изумяват с наглостта и агресията на своите извършители и представят в лоша светлина всички нас, жителите на Вълчи дол и способността ни да оценим и опазим красивото.

Община Вълчи дол подаде жалба в Участък „Полиция“ и се надява, че специализираните органи ще открият извършителите и вандалският акт няма да остане анонимен.

Виж снимки...

...

 Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” (позиция социален работник) по Проект „Подкрепи ме. за да успея”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 Вв) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро...

Прочети повече...

 

 

...

 Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите "Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” (позиция социален работник) по Проект „Подкрепи ме. за да успея”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 Вв) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално    включване. Подробна    информация    за Проекта    за социално включване може да бъде намерена на електронната    страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.

Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес http://www.valchidol-bg.com Позиции:


СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;          МЕДИАТОР;        МЕДИЦИНСКА СЕСТРА;

ЛЕКАР-ПЕДИАТЪР;                АКУШЕРКА;         ПСИХОЛОГ;

ЛЕКАР-ГИНЕКОЛОГ;               ЮРИСТ;             СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.


 Удължен е срокът за подаване на документи  за специалисти, който ще предоставят услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по проект "Подкрепи ме, за да успея" на община Вълчи дол до 28.09.2014г. 16,30ч.

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи класове” за позиция:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                     МЕДИАТОР.


Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ за позиция:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - КООРДИНАТОР.


Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

МЕД.СЕСТРА;                        МЕДИАТОР;                          ПЕДИАТЪР.


 

Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

ЛОГОПЕД;                        МЕДИАТОР;                          ПEДИАТЪР;

ПСИХОЛОГ;                      РЕХАБИЛИТАТОР;                СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ.

 

 

Покана за набиране на специалисти

Удължен е срокът за подаване на документи  за специалисти, който ще предоставят услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по проект "Подкрепи ме, за да успея" на община Вълчи дол до 28.09.2014г. 16,30ч.

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ в услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи класове” за позиция:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ;                     МЕДИАТОР.


Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване по Проект „Подкрепи ме, за да успея“ за позиция:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - КООРДИНАТОР.


Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

МЕД.СЕСТРА;                        МЕДИАТОР;                          ПЕДИАТЪР.


 

Община Вълчи дол набира специалисти за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията", която ще предоставя в Общностен център за деца и семейства- гр. Вълчи дол по проект "Подкрепи ме, за да успея", финансиран от Световната банка чрез МТСП, фонд Социално включване.

ЛОГОПЕД;                        МЕДИАТОР;                          ПEДИАТЪР;

ПСИХОЛОГ;                      РЕХАБИЛИТАТОР;                СОЦИАЛЕН РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ.

 

 

 

 

 

 

На 31-ви октомври 2013 година от 13:00 часа в град Вълчи дол се състоя „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”.  Прочети повече...  Виж снимки... 

...

Кметство - село Брестак, община Вълчи дол ви кани на 2-ри ноември от 10:00 часа на площада пред Кметството, за да отпразнуваме заедно ПРАЗНИКА НА СЕЛО БРЕСТАК! Очакват ви незабравими емоции с изпълненията на Детски фолклорен ансамбъл “Девнянче” - гр. Девня и самодейците при НЧ “Отец Паисий” - с. Брестак! Прочети повече...

...

 

 

 

 

 

На 23-ти октомври от 16:30 часа в село Генерал Киселово започна празненството по случай 150-годишнината от рождението на ген. Пантелей Киселов, чието име село Емир-кьой носи от 1934 година. Виж снимки...

...

На 21-виоктомври се състоя церемония по освещаването на новия училищен автобус на община Вълчи дол. Официални гости на събитието бяха Емил Радев - народен представител от41-вото и 42-рото Народно събраниеи Лилия Христова - директор на дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Общинска администрация - Варнаи народен представител в 41-вото Народно събрание, с чиято помощ от Министерството на образованието, младежта и науката, бяха осигурени средствата за новата придобивка. Сред присъстващите бяха и кметът на Вълчи дол - инж. Пенка Йорданова, председателят на Общински съвет - Васил Василев, зам. кметът Пепа Пенчева, секретарят на Общината - Таня Ангелова, директорът на СОУ „Васил Левски“ – гр. Вълчи дол – Марияна Митева, учители, ученици и граждани на Вълчи дол.

 

Отец Станислав извърши празничен водосвет, а момичетата от танцов състав “Жарава” при народно читалище “Димитър Благоев”, с хореограф Филипия Тончева - Петкова,освежиха празника със своя шопски танц. Привествие към хората отправиха кметът на общината и г-жа Лилия Христова, които пожелаха безопасност и сигурност за децата.По стар български обичай, с менче вода, инж. Йорданова пожела безаварийно пътуване за новия училищен автобус.

 

Автобусът е 30-местен и ще обслужва учениците от 22-те населените места в общината, пътуващи до четирите средищните училища.

 Виж снимки...

...

 

 

 

 

 

На 21-ви октомври се състоя церемония по освещаването на новия училищен автобус на община Вълчи дол. Официални гости на събитието бяха Емил Радев - народен представител от 41-вото и 42-рото Народно събрание и Лилия Христова - директор на дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Общинска администрация - Варна и народен представител в 41-вото Народно събрание... Прочети повече...   Виж снимки...

...

Община Вълчи дол продължава работа по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Вълчи дол”, по договор № А 12-22-3/09.05.2013 год. между Община Вълчи дол и Министерство на финансите... Прочети повече...

Прочети повече за Оперативна Програма Административен Капацитет (ОПАК)

 

От края на месец септември екипът на ЕНЕРГО-ПРО промени досегашната организация на отчитане на потребената електроенергия.
За Вас новият начин на отчитане ще осигури по-добра възможност за следене на разходите, тъй като от месец октомври периодът на отчет на стопанските клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа ниско напрежение, се променя с цел да обхваща един пълен календарен месец. Прочети повече...

...

Additional information