Общински съветници


Бахтиар Исметов Насъфов


Васил Желязков Василев


Веселин Янчев Василев


Гюлшен Арунова Акифова


Димитър Жечев Димитров


Йорданка Колева Йорданова


Кирчо Раднев Кирчев


Красимир Стефанов Колев


Людмила Атанасова Петкова


Мехмед Хасанов Хасанов


Младен Иванов Ненчев


Пепа Петрова Пенчева


Петя Иванова Тодорова


Сийка Христова Михалева


Халил Исмаилов Алиев


Яна Радева Михалева-Петрова


Даниела Банкова Маркова

 


Допълнителна информация