СЪОБЩЕНИЕ

 

    На основание чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), „Кметът на общината отговаря за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата... Прочети още...

Допълнителна информация