ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ЗА БЛИЗО 2 МИЛИОНА ЛЕВА

    Кметът на община Вълчи дол - Георги Тронков подписа Договор с изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който е одобрено проектното предложение на Община Вълчи дол за реконструкцията на улици и тротоарна настилка в град Вълчи дол по Оперативна програма “Развитие на селските райони” 2014-2020, подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 916 039.41 лева, като в нея влизат:

 

•Реконструкция на ул. “Тодор Каблешков”

•Реконструкция на ул. “Лиляна Димитрова”

•Реконструкция на тротоари на ул. “Ал. Стамболийски”

•Реконструкция на ул. “Ал. Стамболийски”

•Реконструкция на тротоари на ул. “Толбухин”

•Реконструкция на ул. “Толбухин”

•Реконструкция на ул. “Странджа”

•Реконструкция на  ул. “Гео Милев”

•Реконструкция на тротоари на ул. “Тодор Каблешков”

•Реконструкция на тротоари на ул. “23 септември”

•Реконструкция на ул. “Скобелев”

•Консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, авторски  и строителен надзор и проектиране.

Така Община Вълчи дол продължава своята политика на максимално използване на възможностите, които предоставят различните европейски програми и прави поредна крачка за благоустрояването на населените места.

Допълнителна информация