Проекти за наредби, 2014г.

 

 Проект за наредба

 за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол.

Прочети повече...


Докладна записка

От инж.Пенка Димитрова Йорданова, кмет на Община Вълчи дол

Относно:Промени в  „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол”.

Прочети повече...


Проект за наредба за управление, стопанисване и ползване на  земи от общинския поземлен фонд

 Прочети повече...


Докладна записка

от инж. Пенка Йорданова - кмет на Община Вълчи дол

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество

Прочети повече...


Докладна записка

 от инж. Пенка Йорданова - кмет на Община Вълчи дол

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление, егопанисванс и ползване на земи от общинския поземлен фонд

Прочети повече...


Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от Община Вълчи дол Прочети повече...


Изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Прочети повече...


Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол". Прочети повече...


Проект за изменение и допълнение на "Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на територията на община Вълчи дол". Прочети повече...


Програма заразвитие на туризма на територията на община вълчи дол ;


Наредба за интегрирано управление на отпадъците и опазване на околната среда;


Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;


Наредба за управление на общинските пътища;


Наредба за противопожарна охрана пожарогасителна и аварийноспасителна дейност;Наредба за действие при бедствия и аварии;


Наредба за символиката на Община Вълчи дол;


Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Приложение 1 към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Приложение 2 към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;  За да прочетете документа е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader, който може да изтеглите оттук.

Допълнителна информация