Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Брестак...

 

 

24.07.2014

Решение;

Допълнителна информация