Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.
 
В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Прочети повече...

 

...

 

         Уважаеми дами и господа жители на Община Вълчи дол,
В обръщението си към  вас бих искал да  благодаря за усилията на всички за постигане на по-добри
резултати, за постигнатите успехи на изминалата 2018 година в една доста предизвикателна във финансово – икономическо
отношение ситуация. Работата на общината в повечето случай остава незабележима за жителите , но ние се страем и полагаме усилия да правим най-доброто  , кандидатствайки по различни Европейски програми се стремим да подобряваме инфраструктурата  и битовата  среда на общината. От името на Община Вълчи дол и лично от мое име сърдечно Ви поздравявам с най – светлия християнски празник – Рождество Христово и с настъпването на Новата 2019 година.
Пожелавам на всички една светла Коледа  и щастливо посрещане на Новата Година!Нека 2019 година Ви донесе опимизъм , здраве , благополучие и успехи!Бъдете живи и здрави , щастливи и добронамерени!Нека всичките Ви дела бъдат увенчани с успехи и носят удовлетворение и радост , а мирът и радостта на този празник да Ви съпътства през цялата година.


Пожелавам на Общинският съвет да намери пътя към консенсуса и конструктивизма. Всяка нова година е най-подходящият момент за ново начало!
На общинска администрация – Вълчи дол, пожелавам да бъде максимално близо до хората, да работи за възраждане
на икономиката на общината ни, което да донесе по-високи доходи  на нашите семействата.
На гражданите на Община Вълчи дол,  пожелавам да съумеем да създадем такава жизнена среда, че младите хора да намират
реализация в родния ни град и смисъл да остават тук, а не да търсят препитание другаде.
Пожелавам на себе си и съгражданите си да бъдем добри хора, да бъдем честни и принципни, да живеем по-добре и спокойно
и да се научим да сбъдваме мечтите си!

Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

На основание чл.26, ал.1 и ал. 4 от Закона за нормативните актове , Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища по Доклада от кмета на Община Вълчи дол, относно : Мотивите и Проекта на Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

Мотиви;

Проект наредба.

 

Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №3073/03.09.2018г.
 
В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Прочети повече...

 

...

Първият постъпил проект след одобряване на Стратегията на МИГ „Възход“ е на Община Вълчи дол. 

Общината кандидатства с разработен проект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Свети Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“ по открита отСдружение „Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия”процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ наПрограма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Прочети повече...

 

...

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2018 ГОДИНА  

       На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

 

   Кметът на Община Вълчи дол  Георги Тронков кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2018 година

 

Обсъждането ще се проведе на 11.01.2018г. от 14.00часа в заседателната  зала на  общината.

Прочети повече...

...

С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ около Коледните и Новогодишните празници!

                                              

Уважаеми съграждани,

Почивните дни около Коледа и Нова година, освен празничност и богати трапези, предоставят възможности за пътуване в страната и чужбина, гостуване на свои близки и приятели.

Добре е да се вземат мерки за предпазване на жилището и ценните вещи преди заминаване.

За СИГУРНОСТТА НА НАШИЯ ДОМ:

1) При напускане на дома за празниците, парите и ценните вещи не бива да бъдат оставени в жилището, без съответните мерки за сигурност. Интерес за крадците предизвикват: пари, накити от благороден метал и компактна техника – видеокамери, мобилни телефони, преносими компютри, цифрови фотоапарати.

2) Оставете осветлението включено, ако жилището ще е празно само една нощ! А, ако отсъствието ще е по дълго, се погрижете да затворите добре всички врати и прозорци. Осигурете близък, който да наглежда жилището.

3 )Не оставяйте ключове от жилището на леснодостъпни места!

4) Бъдете внимателни кого и как пускате вкъщи! Доносниците на крадците са най- разнообразни.

5) Ако бъдат забелязани съмнителни следи от взломяване или бъде усетено  подобно намерение, е време за позвъняване на тел. 112. Съпричастността към съседите е много значима, защото никой не е застрахован.

За СИГУРНОСТТА по време на ПАЗАРУВАНЕ:

С наближаващите Коледни и Новогодишни празници хората, заразени с настроение и празничен дух, стават малко по-непредпазливи. Купуването на подаръците е приятно занимание, което трябва да донесе радост на всички и затова е важно да се положат максимални усилия за превенцията на джебчийските кражби.

1) Добре е да не се носят големи суми пари, а ако все пак се налага – да бъдат разделени на части и поставени на различни места. При разплащане на сметки, да не се отваря широко портмонето, за да не се изостря вниманието и интереса на джебчиите.

2) При попадане в навалица, чантите трябва да бъдат притиснати плътно до тялото, отпред, така че контролът над тях да е непрекъснат.

3) Портфейлът или парите не бива да се оставят без надзор. Без значение дали е по време на пробване на дреха, хапване в заведение или просто почивка.

4) При използване на банкомат закрийте клавиатурата с ръка! Уверете се, че човекът зад Вас няма видимост. Препоръчва се използването на банкомати, разположени вътре в сградите на банки. Важно е банковата карта и пин кодът да не се съхраняват на едно и също място.

5) Не оставяйте във външни джобове на яке или друга дреха ценни вещи или пари!

6) Когато паркирате автомобилите си, не трябва да оставяме в тях на видно място скъпи вещи, техника, чанти с пари или документи! В автомобила не се оставят на видно място кашони или опаковки.

7) Избирайте място за паркиране на колата на добре осветени, многолюдни места и винаги, при възможност, на охраняеми паркинги и гаражи.

ПРЕВЕНЦИЯ за УПОТРЕБАТА НА ПИРОТЕХНИКА:

Коледа и Нова година са светли празници за всички, пълни с топлина и емоции. Провеждат се множество организирани празнични прояви на обществени места, в заведения, училища и други.

От години празненствата през тези дни се свързват освен с красота и многообразие, и с илюминации от различен вид и с различна сила, гърмежи и празничен пукот.

Трябва да се знае, че увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества и са поставени под различен режим контролиран от органите на МВР.

Фирмите и търговците, съхраняващи и търгуващи с увеселителни пиротехнически изделия, следва да знаят, че за извършване на такава дейност трябва да имат надлежно издадено разрешение от МВР, както и да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини.

Абсолютно е недопустимо търговията с тези изделия да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони. В складовете и магазините, имащи разрешение за търговия на увеселителни пиротехнически изделия, те се излагат на закрити лавици или под стъклен похлупак. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба и безопасност на български език.

Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:

1.      Фойерверки;

2.      Сценични пиротехнически изделия;

3.      Други пиротехнически изделия.

За съответната категория има забрана за продажба, както следва:

1.      От категория Фойерверки е забранена продажбата на лица под 12 години;

2.      От категория Сценични пиротехнически изделия – на лица под 16 години;

3.      От категория Други – на лица под 18 години.

АКО ВСЕ ПАК ЗА ВАС НАСТРОЕНИЕТО на КОЛЕДА и в НОВОГОДИШНАТА НОЩ НЕ Е ПЪЛНО БЕЗ ИЗТРЕЛВАНЕТО НА ФОЙЕРВЕРКИ, ПИРАТКИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ С УВЕСЕЛИТЕЛНА ЦЕЛ, НИЕ ВИ СЪВЕТВАМЕ:

1)  Пиротехническите изделия да бъдат закупувани и употребявани само от пълнолетни лица. Задължително е възрастен да осъществява забавлението с пиротехнически средства.

2) Използвайте само изделия, които съответстват на стандартите за безопасност и са придружени с инструкции за правилна употреба. Съхранявайте ги грижливо.

3) Фойерверките и илюминациите изстрелвайте само от подходящи места, където няма да представляват опасност за вас и околните.

4) При индикации за дефект – оставете пиротехническото средство да престои там, където е паднало поне за 5 минути! Залейте с вода, за да обезвредите!

5) Фойерверките и илюминациите не се насочват към лицето и тялото на човека. Недопустимо е правенето на експерименти с цел увеличаване на ефекта, засилване на шума или други подобни „подобрения”.

6) Употребата на пиротехнически изделия е забранена в превозни средства, закрити помещения, в близост до лесно запалими материали, както и в районите на болници, детски градини, училища, църкви, приюти и други.

7)Не паркирайте автомобила си под терасите на блока, защото може да бъде повреден, запален /разбира се не умишлено/ от ваши съседи, чрез изхвърлените от тях бомбички, пиратки или други пиротехнически изделия.

8) Забранена е употребата на огнестрелно оръжие НЕ по предназначение. ОПАСНО Е! Собствениците на такова подлежат на строги санкции и отнемане на разрешителното, ако си позволят подобна „игра” с пистолет, пушка или друго огнестрелно оръжие.

Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки, както и на самоделно направени такива не е безопасно развлечение. Когато при възпламеняване се зареждат с ръка или близо до лицето и косата, когато се употребяват в закрити помещения, могат да предизвикат локални изгаряния и травми. Травми на крайниците може да предизвика и натискането им с крак. Ако пиратките се съхраняват по няколко в джоба на дреха, от триенето могат да се приведат в действие и да причинят неприятни изгаряния. Особено опасна е практика да се възпламеняват пиратките, след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото средство, но и на случайно преминаващи хора. Особено опасно е и паленето на пиратки със запалка.

В духа на християнската традиция Бъдни вечер и Коледа са топли, светли и задружни празници, на които семейството се събира, за да сподели емоции и впечатления. Нека запазим уюта на празника и не допускаме да се превръща в фатална сцена от филм.

Посрещането на Нова година обикновено се свързва с празнични илюминации, шумни веселия и пожелания за по-добро бъдеще. Нека запазим положителния заряд и не излизаме от границите на нормалността.

           

 

Весела Коледа и Щастливо посрещане на Новата 2018година!

 

 

отРъководството на Общинска администрация -  Вълчи дол и

Участък полиция - Вълчи дол

С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ около Коледните и Новогодишните празници!                         

Уважаеми съграждани,

Почивните дни около Коледа и Нова година, освен празничност и богати трапези, предоставят възможности за пътуване в страната и чужбина, гостуване на свои близки и приятели.

Добре е да се вземат мерки за предпазване на жилището и ценните вещи преди заминаване.

Прочети повече...

 

...

  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед №1040 от 04.12.2017 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за заемане на длъжностите -Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ – една щатна бройка, Директор на Дирекция Местни данъци, такси и неданъчни приходи“ – една щатна бройка и Директор на Дирекция „Финанси и счетоводни дейности“ – една щатна бройка,  към Общинска администрация - Вълчи дол.

Прочети повече...

 

...

    Отброяваме последни часове до Святата Коледна нощ, когато всеки от нас ще си пожелае това, за което най-силно мечтае и ще повярва, че с помощта на рождествената светлина то ще се случи.

    В тези празнични дни, когато на прага е Новата година, всички ние си правим равносметка – за успехите и пораженията, за радостта, за тъгата...

    Нека през следващата година да имаме много нови поводи да се гордеем с постигнати резултати, повече реализирани проекти, по-добри условия за живот в община Вълчи дол!

    Нека и всичките наши дела бъдат увенчани с успехи и ни носят удовлетворение и радост, а мирът и радостта от празниците да ни съпътстват през цялата година.

    Нека Новата година ни донесе повече успехи и да сбъдне повече желания. Пожелавам на всичкиедна по-добра, по-успешна, по-продуктивна и изпълнена с много радости 2018 година!

Честито Рождество Христово!

Благодатна  Нова година!

 

   на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед №1036 от 01.12.2017 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за заемане на длъжността „Главен юрисконсулт“ – една щатна бройка към Общинска администрация Вълчи дол.

      В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 18.12.2017 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 1037 от 01.12.2017 г. на Кмета на Община Вълчи дол,

     за длъжността се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

            1. Нина Георгиева Белева

            2. Дарко Янакиев Георгиев

     Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 28.12.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация- Вълчи дол, на адрес - пл.“Христо Ботев“ №1, ет.1.

     С кандидатите издържали успешно теста, ще се проведе интервю на същата дата - 28.12.2017 г. в Заседателната зала на Общинска администрация - Вълчи дол,  на адрес -  пл.“Христо Ботев“ №1, ет.1 от 14:00 часа.

 

МЕРТКАН ИБРЯМОВ  /п/

Заместник кмет на Община Вълчи дол и

Председател на Конкурсната комисия

18.12.2017 г.

 

·       Кметът Георги Тронков организира коледно парти за всички младежи от общината

 

На 7 декември светлините на градската коледна елха грейнаха на пл. „Христо Ботев” в град Вълчи дол, под звуците на коледна музика, придружена с празнична заря.

Специално за празника пристигнаха коледари, които пяха песни за здраве и благоденствие на жителите на града.

„Уважаеми дами и господа,

В навечерието сме на най-светлите християнски празници – коледните и новогодишните... Нека ги посрещнем с вяра в бъдещето и да си пожелаем здраве, щастие и много късмет през цялата 2018 година! Нека през Новата година реализираните задачи, които стоят пред нас да са повече, животът ни да бъде по-ведър и домът ни да е по-уютен. Искам да знаете, че в качеството си на кмет на община Вълчи дол, заедно с моите колеги от Общинската администрация, няма да пожаля усилия и енергия, за да осъществим тази мечта!” – приветства гостите на празника кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков.

За коледното настроениесе погрижиха изпълнителите от мъжка вокална група „Родолюбие“ и женска певческа група „Теменуга“ при народно читалище „Димитър Благоев“ – град Вълчи дол, а артистите от Спортен клуб по огнени изкуства „Дивинитас” пренесоха светлината и топлината на огъня в сърцата на зрителите с магическото си шоу.

 Събитието се превърна и в празник за малчуганите. Те получиха подаръци от Дядо Коледа, който бе дошъл от далечна Лапландия.

 Празничната вечер завърши с коледно парти за всички младежи от общината, организирано от кмета Георги Тронков.

Виж снимки...

...

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

 На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.

 1. Обявявам конкурс за три работни места за следните длъжности: Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „ Местни данъци, такси и неданъчни приходи“ -1 щатна бройка; Директор на Дирекция „Финанси и счетоводни дейности“ -1 щатна бройка.

Прочети повече...

...

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.


1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността - Главен юрисконсулт – 1 щатна бройка.

2. Кратко описание на длъжността...

Прочети повече...

 

...

 

По инициатива на Българският Кардиологичен институт /БКИ/, Българската Национална Телевизия /БНТ/ и Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, с активното съдействие на Общинска администрация гр. Вълчи дол стартира Национална кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“.

Същността на кампанията е да бъдат осигурени безплатни консултации и прегледи за сърдечно-съдови заболявания от специалисти- кардиолози от Български Кардиологичен Институт.

          Целта на кампанията е превенция на сърдечно-съдовите заболявания, удължаване на живота на пациенти със сърдечно-съдови заболявания в страната ни, подобряване на качеството на живот и достъпа до високоспециализирана лекарска грижа.

          Лицата, желаещи да се прегледат безплатно, трябва да се запишат предварително до 06.12.2017г.  на телефон 0897/969955 – за гражданите на гр. Вълчи дол, а за гражданите от населените места в общината при кметовете на съответното кметство.

          Датата на прегледите ще бъде уточнена допълнително.

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ЗА  2017 ГОДИНА  

        На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

    Кметът на Община Вълчи дол  Тошко  Янев кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2017 година

    Обсъждането ще се проведе на 05.01.2017г. от 14.00часа в заседателната  зала на  общината. 

 Доклад и приложения;

На един от най-хубавите празници – Никулден, на фона на празнична заря, запалихме светлините на коледната елха в град Вълчи дол и си пожелахме щастливи Коледни и Новогодишни празници, здраве, благополучие и топлина в семействата ни през настъпващата 2017 година.

Специални благодарности на Духов оркестър – град Добрич, с диригент Стоян Монов и на женска певческа група „Теменуга” при народно читалище „Димитър Благоев” – град Вълчи дол, които ни заредиха с неповторими емоции и коледно настроение!

А Дядо Коледа зарадва и всички малчугани с вкусни лакомства…

Виж снимки...

http://www.youtube.com/watch?v=w3I_InQEXH0

 

Кратко описание на проект: ВС05М90Р001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот “

Обща цел (цели): Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на комплексни социални услуги според специфичните потребности на лицата. Специфични цели:

1. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на хората с увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване...

описание;

заявление;

CV.

 

Кратко описание на проект: ВС05М90Р001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот “

Обща цел (цели): Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне на комплексни социални услуги според специфичните потребности на лицата. Специфични цели:

1. Преодоляване на социалната изолация и зависимости на хората с увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване...

описание;

заявление;

CV.

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ЕИК: 000093474, адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, лице за контакти: Иван Драганов, гл. експерт „Устройство на територията и общинската собственост” при Община Вълчи дол, тел: 0898 826 685, уведомява обществеността и заинтересованите органи, че в изпълнение на чл. 20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, ще проведе консултации с обществеността по изготвена Екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол.

 

Екологичната оценка е изготвена, съгласно изискванията на чл.81, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и писмо с Изх. №08-01-2596/28.05.2015 г. на РИОСВ Варна.

Периодът на действие на плана осигурява далекоперспективно устойчиво развитие на общинската територия минимум за 20 години и създава реални предпоставки за реализация на общинските инициативи и за усвояване на националните и европейски фондове за предстоящите планови периоди. В съответствие с изискванията на чл. 105 т.1 от ЗУТ, проекта за ОУП обхваща територията на гр. Вълчи дол и селата: Бояна, Брестак, Войводино, Генерал Киселово, Генерал Колево, Добротич, Есеница, Звънец, Изворник, Искър, Калоян, Караманите, Кракра, Метличина, Михалич, Оборище, Радан войвода, Стефан Караджа, Страхил, Червенци и Щипско, включително и техните землища. ОУПО не засяга защитени зони, чувствителни зони, уязвими зони и защитени територии.

 

Предвижданията на ОУП на Община Вълчи дол за пространствено развитие са насочени основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и доразвиване на стратегически планове в обхвата на общината и техните проекти. Предвиждания на ОУПО Вълчи дол за разширяване на строителните граници на населените места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените места, които са подходящи за застрояване.Финансирането на плана е за сметкаВъзложителя Община Вълчи дол. Етапите на изготвянето на плана включват изготвяне на предварителен и окончателен проект за ОУПО Вълчи дол. Съгласно чл. 21, ал.2, т.3 от НУРИЕОПП, след приключване на консултациите по чл. 20, ал.1 от Наредбата,ще бъде проведено обществено обсъждане на Екологична оценка и проекта наОбщ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол.Към осъществяването на плана ще се пристъпи след утвърждаването на цялата проектна документация.

 

Консултациите с обществеността се провеждат по реда на чл. 20, ал.1 от НУРИЕОПП.

Прилагането на плана ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон, като орган за одобряване на плана е Общински съвет гр. Вълчи дол.

 

Място за публичен достъп и време за запознаване с ОУПО Вълчи дол,Екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи долс всички приложения и материали към нея са на разположение от 21.12.2015 г. до 21.01.2016 г., всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, в Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1. Становища, мнения и предложения могат да се депозират до 21.01.2016 г. на място, по пощата или по имейл на адрес: Община Вълчи дол, адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1,e-mail: oba_valchidol@mail.bg. Осигурен е достъп и техническа възможност за запознаване материалите по ЕОи всичките им приложения. Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения на място: арх. Светослав Спасов тел: 0888 729492, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Екатерина Станчева тел. 0878 811 297, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

На вниманието на всички членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да бъдат приети за нови членове на СНЦ «МИГ Възход»,

На вниманието на всички представители на местната общност на територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ «МИГ Възход» с. Ветрино, въз основа на свое Решение от 07.12.2015г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на 22.12.2015г. / вторник/ от 15.00 ч., в пленарна зала на Община Ветрино, при следния дневен ред:

 

·           Първа точка:Регистрация и получаване на материали по Дневния ред.

 

·         Втора точка : Проверка на Кворум от квесторите и  избор на Председател  и протоколчик  на Общото събрание.

 

·         Трета точка: Приемане на нови членове на Общо събрание съгласно постъпили молби.

-докладва: представител на Сдружението.

 

·         Четвърта точка: Вземане на Решение за освобождаване на Председателя на УС на МИГ от длъжност съгласно Чл.42 от Устава на МИГ поради възникнали обективно измерими обстоятелства.

-докладва: представител на Ус на МИГ

 

·         Пета точка: Обсъждане и избиране на Председател на УС на МИГ съгласно Чл.42 от Устава на МИГ

-докладва: представител на УС на МИГ

 

·         Шеста точка: Представяне на одобрен проект на МИГ по подмярка 19.1. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

-докладва: водещ експерт

 

·         Седма точка: Събиране на членски внос:

 -касиер на сдружението

 

·         Осма точка: Други

 

 

ОЧАКВАМЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ“МИГ ВЪЗХОД“ ,

 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ!

 

 

С уважение,

 

УС на МИГ“Възход“

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Управителният съвет на СНЦ «МИГ Възход» с. Ветрино, въз основа на свое Решение от 07.12.2015г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на 22.12.2015г. / вторник/ от 15.00 ч., в пленарна зала на Община Ветрино, при следния дневен ред...

Прочети повече...

 

...

 

    На 8 декември 2015г. се проведе Заседание на Управителния съвет на Местна инициативна група“Възход“.

    Със заседанието стартира и изпълнението на проект  на МИГ“Възход“  по Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

    СНЦ „МИГ - Възход“ се учредява през 2010г. след проведени множество съвместни срещи, конференции, семинари и обучения на представители на местната власт , бизнеса и гражданското общество от Общините Ветрино, Провадия и Вълчи дол, с цел подготовка на местните общности за устойчиво развитие на територията на общините Ветрино, Провадия, Вълчи дол.

    Развитието на местния капацитет за устойчиво развитие на територията на СНЦ“МИГ – Възход“ стартира преди 5 години с широко обществено участие, пълноценно включване на всички заинтересовани страни и мотивация на публичния сектор да прилагат подхода Лидер.

 

    Актуализирането на партньорството/състава на МИГ с привличане на нови участници осигури възможност на сдружението за успешна и активна дейност по разработване и изпълнение на нова Стратегия за местно развитие за територията на общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол.

    С оглед успешното реализиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“, устойчивото развитие на МИГ и повишаване капацитета на територията на трите общини Провадия, Ветрино и Вълчи дол, в бъдещата Стратегия за местно развитие, която МИГ ще разработи се предвижда пропорционално на брой население и големина на територията разпределение на мерки за финансиране на проекти и средства за инвестиции в отделните сектори.Това ще гарантира балансирано прилагане на интервенциите и постигане на реално планиране съгласно нуждите на общините, включени в територията на МИГ.

    Територията на МИГ“ Възход“ включва три общини с общо 57 населени места и население от 36 358 жители, което е предпоставка за добър капацитет при изпълнение на Стратегия за местно развитие, ориентирана към повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението. С прилагането на подхода ВОМР, МИГ „Възход“ ще работи и за постигане на целите на ПРСР цели и постигане на следните специфични цели, които могат да бъдат постигнати чрез финансиране от ЕЗФРСР:

 -Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

    -Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;

    -Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;

    -Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

    Местната власт, представителите на бизнеса и неправителствения сектор декларираха силна мотивация и ангажираност за успешна реализация на дейностите по проект Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие”.

 

    На 8 декември 2015г. се проведе Заседание на Управителния съвет на Местна инициативна група“Възход“.

    Със заседанието стартира и изпълнението на проект  на МИГ“Възход“  по Подмярка 19.1.„Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

  Прочети повече...

 

...

 

    На 14.12.2015г. стартира приемът на заявления за подбор на потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

    По проекта ще се предоставят грижи в домашна среда за 75 лица.

    Общата стойност на проекта е 487 387,21 лева, а продължителността му е 20 месеца- до юни 2017г. 

Целева група по проекта:

    Хора с трайни увреждания и хората над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

Необходими документи:

·        За кандидат - потребители:

1.     Заявление по образец

2.     Медицински документ, отразяващ текущото състояние на кандидат потребителя;

3.     Документ за самоличност (за справка)

4.     Декларации по образец

·        За кандидати желаещи да предоставят социалната услуга:

1.     Заявление по образец

2.     Автобиография

3.     Диплома за завършено образование

4.     Копие на трудова книжка

5.     Документ за самоличност (за справка)

6.     Декларация по образец

7.     Копия на сертификати за преминати обучения

 

    Документи се подават до 16:30 часа на 23.12.2015г. в сградата на общинска администрация град Вълчи дол, ет. 2, стая 210.

Изтегли приложения.

     

На 14.12.2015г. стартира приемът на заявления за подбор на потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Прочети повече... Изтегли приложения.

 

OБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане - бенефициент по проект Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници, които ще бъдат наети за извършване на експертна дейност, свързана с целевата група/приемни семейства/.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

 

            Основни функции:

 

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
 2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа”и ги прилага в работата с приемните семейства.
 3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
 4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
 5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за взаимопомощ.
 6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”-Вълчи дол.
 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства.
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.
 9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
 10. Участва при провеждане на екипни срещи.
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
 2. Професионален опит – доказан професионален опит в дейности по закрила на детето. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
 3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

 

Специфични изисквания:

 

 1. Компютърна грамотност - MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Internet.
 2. Опит при работа в екип.

 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Приеми ме 2015”, финансиран със средства от Европейски социален фонд.

 

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

 

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография  по образец.
 • Декларация по образец.
 • Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2.      Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Община Вълчи дол, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 11.01.2016г.,  включително – 17.00 часа, стая 210 - за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”, бюджетна лини BG05M9OP001-2.003.

3.      Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, в която участват представител на Дирекция “Социално подпомагане” и членовете на Екипа за управление на общинско ниво по проекта.

4.      Подборът протича в два етапа:

·         Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.

·         Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

            До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол до 11.01.2016г.

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

Кметът на община Вълчи дол сключва трудов договор с класираните кандидати.

 

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

            ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

      OБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане - бенефициент попроектПриеми ме 2015”, бюджетна линияBG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на двамасоциални работници, които ще бъдат наети за извършване на експертна дейност, свързана с целевата група/приемни семейства/.

Прочети повече...

 

...

по проект „Грижа за достоен и независим живот“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0069-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

 

10.12.2015Г.- 11:00 ЧАСА

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

      Под звуците на коледни песни, придружени от празнична заря, кметът на община Вълчи дол, Тошко Янев, запали тази вечер светлините на градската коледна елха. „Уважаеми жители на град Вълчи дол, уважаеми гости, уважаеми съграждани, особено ми е приятно да ви приветствам с настъпващите най-светли християнски празници – Коледа и Нова година. Постарахме се с администрацията да създадем коледен дух и празнично настроение, за да се чувстват децата щастливи! Благодаря на участниците в нашето тържество по повод настъпващите празници! Желая на всички много радост, много усмивки през новата година и по-добри поводи да се събираме заедно. Благодаря на всички от сърце! Желая на всички вас и на вашите семейства много щастие, много здраве през новата година и администрацията да се стяга още по-здраво, за да можем да бъдем полезни на всички ви!“  - приветства присъстващите кметът.

      За коледното настроение, с невероятните си изпълнения, допринесоха и изпълнителите от мъжка вокална група „Родолюбие“ и женска певческа група „Теменуга“ при народно читалище „Димитър Благоев“ – град Вълчи дол.


       Събитието се превърна и в празник за малчуганите.
Те получиха подаръци от Дядо Коледа, който бе дошъл специално за празничното събитие.

 

      Под звуците на коледни песни, придружени от празнична заря, кметътна община Вълчи дол, Тошко Янев, запали тази вечер светлините наградската коледна елха. „Уважаеми жители на град Вълчи дол, уважаеми гости, уважаеми съграждани, особено ми е приятно да ви приветствам с настъпващите най-светли християнски празници – Коледа и Нова година. Постарахме се с администрацията да създадем коледен дух и празнично настроение...

 Прочети повече...

...

Във връзка с изпълнение на дейностите по  Проект BG05M9OP001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот“ на община Вълчи дол, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ По процедура...

Прочети повече...

...

     На 1 декември Йорданка Пеева Николова от село Червенци, община Вълчи дол отбеляза своя вековен юбилей.

      Баба Йорданка получи букет и торта от ръководството на Община Вълчи дол, връчени й от зам.-кмета – Мерткан Ибрямов и секретаря на общината – Костадинка Петкова. Кметът на Вълчи дол, Тошко Янев, нямаше възможност лично да присъства на празничното събитие, но изпрати поздравителен адрес до рожденичката: „Уважаема госпожо Николова, Честит 100-годишен юбилей! В деня на забележителната Ви годишнина приемете моите поздравления – от все сърце и със синовно уважение! Позволете ми да засвидетелствам своето уважение към Вашия достоен жизнен път, изпълнен с отговорност и всеотдайност към обществото и семейството! Желая Ви още дълги години да се радвате на обичта и уважението на своите близки, приятели и роднини, защото именно тези непреходни ценности, а не броят на отлетелите години са истинското мерило за човешкия живот! Пожелавам Ви здраве и бодър дух!“

      Много близки, приятели и  роднини бе събрала в дома си баба Йорданка. Всички бяха дошли да я поздравят и да изкажат своето уважение и възхищение към достойния живот на жената, която след смъртта на съпруга си, през 1966 година, отглежда сама двете си деца – Желязка и Иван.

      „Баба Йорданка е пример за всички нас със своето дълголетие, трудолюбие и упоритост. Тя е изключително всеотдаен и щедър човек“ – разказа Росица Калчева, художествен ръководител на женска певческа група „Наниз“ към пенсионерския клуб в село Червенци.

      Събралите се гости юбилярката поздрави с две песни – „Жив е той, жив е“ и „Шуми Марица“, а за рождения си ден си пожела само едно – „живот и здраве“.

      Йорданка Николова е майка на 2 деца, баба на 4 внуци и прабаба на 7 правнуци. Тя е вторият жител на община Вълчи дол, достигнал достопочтеното столетие през 2015 година.

 

     На 1 декември Йорданка Пеева Николова от село Червенци, община Вълчи дол отбеляза своя вековен юбилей.

      Баба Йорданка получи букет и торта от ръководството на Община Вълчи дол, връчени й от зам.-кмета – Мерткан Ибрямов и секретаря на общината – Костадинка Петкова. Кметът на Вълчи дол, Тошко Янев, нямаше възможност лично да присъства на празничното събитие, но изпрати поздравителен адрес до рожденичката: „Уважаема госпожо Николова, Честит 100-годишен юбилей! В деня на забележителната Ви годишнина приемете моите поздравления – от все сърце и със синовно уважение!

Прочети повече...

...

Във връзка с изпълнението на дейности по проект  „Подкрепи ме, за да успея”, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-52/06.06.2012г. Община Вълчи дол отправя настоящата покана за представяне на оферта с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за кабинети към общностен център за деца и семейства  по проект „Подкрепи ме, за да успея“- Община Вълчи дол“...

  Прочети повече...

...

Докладна  записка от инж. Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане бюджета на Община Вълчи дол за 2014 година. Прочети... 

Справка за разпределение на субсидията за 2014 година по читалища. Прочети...

 Приложения към Бюджет 2014. Прочети...

Бюджет за 2013;

 

 

 

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/2015 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

 

От 01.12 до 31.12;

От 01.11 до 30.11;

От 01.10 до 31.10;

От 01.09 до 30.09;

От 01.08 до 31.08;

От 01.07 до 31.07;

От 01.06 до 30.06;

От 01.05 до 31.05;

От 01.04 до 30.04;

От 01.03 до 31.03;

От 01.02 до 28.02;

От 01.01 до 31.01;

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/11.02.2014 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

От 01.01 до 31.12;

От 01.01 до 30.11;

От 01.01 до 31.10;

От 01.01 до 31.09;

От 01.01 до 30.08;

От 01.01 до 31.07;

От 01.01 до 30.06;

От 01.01 до 31.05;

От 01.01 до 30.04 ;

От 01.01 до 31.03;

От 01.01 до 28.02;

От 01.01 до 31.01;


 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/2015 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

От 01.12 до 31.12;

От 01.11 до 30.11;

От 01.10 до 31.10;

От 01.09 до 30.09;

От 01.08 до 31.08;

От 01.07 до 31.07;

От 01.06 до 30.06;

От 01.05 до 31.05;

От 01.04 до 30.04;

От 01.03 до 31.03;

От 01.02 до 28.02;

От 01.01 до 31.01;

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-2/2015 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

 за м.декември;

 за м.ноември;

 за м.октомври;

 за м.септември;

 за м. август;

 за м. юли;

 за м. юни;

 за м. май;

 за м. април;

 за м. март;

 За м. февруари;

 За м. януари;

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-3/29.01.2018 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

 

За четвърто тримесечие 2019;

За м. ноември;

За м. октомври;

За трето тримесечие 2019;

За м. август;

За м. юли;

За второ тримесечие 2019;

За м. май;

За м. април;

първо тримесечие 2019;

За м. февруари;

За м. януари;

 

 На основание чл.133, ал.4 и чл.137, ал.6 от ЗПФ и във връзка с ФО-3/29.01.2018 г. на МФ, Община Вълчи дол, публикува на интернет страницата си месечния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол за периода:

 

  за м. декември;

  за м. ноември;

  за м. октомври;

  за м. септември;

  за м. август;

  за м. юли;

  за м. юни;

  за м. май;

за м. април;

за м. март;

За м. февруари;

За м. януари;

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници жителите на град Вълчи дол се сдобиха с дългоочаквана нова услуга -  нова придобивка в областта на здравеопазването и социалната политика. Варненското здравно заведение  ДКЦ I “Св. Климентина” откри филиал, който се помещава  в сградата на поликлиниката.Тържественото откриване се състоя на  19-ти декември, от 14:00 часа, на втория етаж, в сградата на поликлиниката на град Вълчи дол. На него присъстваха кметът на община Вълчи дол, инж. Пенка Йорданова, управителят на ДКЦ “Св. Климентина” - д-р Иван Иванов, секретарят на Общината - Таня Ангелова, общински съветници, служители на ОбА - Вълчи дол, част от лекарския екип на здравното заведение. Инициативата се реализира благодарение на подкрепата на цялото общинско ръководство. Новата придобивка е изключително важна, тъй като на място специалисти от здравното заведение два пъти седмично ще провеждат прегледи и консултации. ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което в бъдещoто съвместно сътрудничество с Община Вълчи дол и, съгласно поставените изисквания, се ангажира да осигури екип от лекари-специалисти, които ще работят по график - два пъти в седмицата. На ротационен принцип, и съобразно нуждите на жителите, в ремонтираните кабинети в сградата на поликлиниката в гр. Вълчи дол ще преглеждат медицински специалисти по 22 специалности. На разположение на личните лекари и пациентите ще функционират клинична лаборатория и кабинет за  физиотерапия и рехабилитация. Приоритет ще бъде закупуване на апаратура за рентгенова диагностика. Между Община Вълчи дол и ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД бе подписан договор, след публично оповестен конкурс, изпълнението на който ще осигури висококачествена медицинска помощ на жителите на община Вълчи дол.

 Уважаеми съграждани,

Щастлива съм в навечерието на новогодишната нощ да отправя към всички вас своите най - сърдечни поздравления! Нека сиянието на празничните дни ни донесе здраве, успех и вяра в бъднините! Нека Коледната звезда да огрява верния път във всяко едно начинание, щом в него гори искрата на добротата и разбирателството, на толерантността! Защото всеки труд в полза на обществото прави съвместния ни живот по-добър, осмислен от европейското ни настояще и бъдеще! Успехите винаги ще ни съпътстват, ако и занапред имаме амбицията, волята и смелостта да ги постигнем. Прочети повече...