Читалища

      Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Вълчи дол за 2012 година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община Вълчи дол предложения за дейността им през 2012 г. и е съобразена със стратегическите документи за развитието на общината. Прочети още...

Допълнителна информация