Заповед № 386/04.05.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1. т.1 и ал. 2 от ЗМСМА. чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението па COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 - 248/01.05.2020 г.. Заповед № РД - 01 - 247/01.05.2020 г. и Заповед № РД - 01 249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


I.    Всички липа, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за спазване на социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация