Заповед № 439/07.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.1. т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка е усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението па COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание па Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 —250/05.05.2020 г.. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I.    ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД №386/04.05.2020 Г., ИЗДАДЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, КАКТО СЛЕДВА...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация