Удължен срок за плащане на данъци

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

До 30 юни 2020 година се удължават сроковете за плащане с 5% отстъпка на предплатилите данък върху недвижимите имоти   и на данък върху превозните средства за цялата година.

Информация за размера на задълженията може да получите в община Вълчи дол, Център за услуги и информация на гражданите,  каса –„Местни данъци и такси”  и  на телефони за връзка: 05131/22 37.  

 Плащането на местните данъци и такси за 2020 година се извършва и по безкасов път, а именно:

           - Касово - на касата в дирекция „Местни данъци и такси“  в гр.Вълчи дол,площад,Христо Ботев”№1,в информационния  център на община Вълчи дол .

            - През дигиталния портфейл iCard/com/. Изтеглете мобилното приложение iCard  от Google Play и App Store

            - чрез „Български пощи“ ЕАД;

            - чрез „Изипей“ АД;

            - по банков път по сметка на община Вълчи дол , както следва:

     УниКредит Булбанк

BG 78 UNCR7000 8423 4787 63

BIC: UNCRBGSF

КОДОВЕ  ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ :

442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442400 – ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

441400 – ПАТЕНТ

442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ  ДОЛ

Допълнителна информация