Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по  Проект BG05M9OP001-2.002-0069 „Грижа за достоен и независим живот“ на община Вълчи дол, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ По процедура...

Прочети повече...

Допълнителна информация