СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване по проект „Подкрепи ме, за да успея” ВС05М9ОР001-2.004-0002

 

    Съгласно заповед № 318/18.04.2017г. на Кмета на Община Вълчи дол за проверка за съответствие с обявените изисквания на представените документи от потенциалните кандидати за заемане на длъжностите...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация