Филтър
 • ПОКАНА

 • ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2018 ГОДИНА

  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, както и чл.17, ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет...

  Прочети повече...

  Актуализиран бюджет.

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  Моля, явете се в Дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения...

  Прочети повече...

   

 • УВЕДОМЛЕНИЕ

  Във връзка с подобряване на събираемостта на местните данъци и такси и неданъчни приходи и наличието на партиди на починали лица в информационния масив на данъчнозадължените лица, Ви уведомяваме, че Община Вълчи дол, Дирекция“МДТНП“ предприема действия за...

  Прочети повече...

   

 • ОБЯВА

  На основание чл.66, ал.1 и ал. 2 и чл.69, ал.1,т.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения, да изразят становище по Доклада от Кмета на община Вълчи дол, относно Приемане на план- сметка за 2019 година за разходите за дейностите, както следва...

  Прочети повече...

  Доклад...

  Приложения...

   

 • Правила за поведение и мерки при бедствия

  Във връзка с изпълнение на мярка PREP39-REAC86 относно ,,Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите,свързани с наводненията” от План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г., приложено Ви изпращам:  Правила за поведение и действие при наводнение; Примерно съдържание на раница за бедствия и Примерен семеен план за действия при бедствия.

  Правила за поведение и мерки при бедствия;

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО, Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г. В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

 • КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОСРЕЩНА МАЛКИТЕ ШАМПИОНИ ПО БОРБА

  Кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков покани на среща-разговор малките шампиони по борба от Спортен клуб „Петко Сираков-2012”, които завоюваха един златен и два бронзови медала от Осмия националния турнир по свободна борба в град Айтос, проведен на 29 октомври т. г. в спортна зала "Аетос".

  Г-н Тронков, заедно със заместник-кметът Мерткан Ибрямов, награди децата за високото им постижение и им пожела да продължават с отличното си представяне и с гордост да защитават цветовете на спортния си клуб, който носи името на родения в град Вълчи дол пръв световен шампион по борба на България – Петко Сираков.

  Златен медал в категория до 32 килограма, завоюва Ахмед Ахнур Назиф, а неговият брат-близнак - Сюлейман се отличи с бронзовото отличие в категория до 38 килограма. Бронзов медал, в категория до 47 килограма, за град Вълчи дол донесе и Гюнайдин Емилов Димитров.

  В турнира взеха участие общо над 180 борци от 17 спортни клубове от цялата страната, сред които имаше представители на Кърджали, Бургас, Варна, Средец, Сливен, Сандански, Велико Търново, Стара Загора, ЦСКА- София, с. Езерче /Разград/, с. Крушовец, с. Руен /общ. Руен/, с. Паисиево /Силистра/.

 • КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОСРЕЩНА МАЛКИТЕ ШАМПИОНИ ПО БОРБА

  Кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков покани на среща-разговор малките шампиони по борба от Спортен клуб „Петко Сираков-2012”, които завоюваха един златен и два бронзови медала от Осмия националния турнир по свободна борба в град Айтос, проведен на 29 октомври т. г. в спортна зала "Аетос".

  Прочети повече...

 • БЮЛЕТИН ЗА ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ И ПРОИЗШЕСТВИЯ, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОД НА МВР – ВАРНА за 20.11.2017 г.

  I.            Регистрирани престъпления:

   1. Кражби:

  - взломни – 0

  - обикновени – 2

  - джебчийски – 0

  - на МПС – 0

  - на вещи и части от МПС – 1

  2. Други криминални престъпления – 8

  3.  Среднателесна повреда  - 0

  4.  Грабежи  -0

  Прочети повече...

 • ПОКАНА

 • ПОКАНА

 • 60 младежи и преподаватели присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“ в с. Стефан Караджа

  Близо 200 души са посетили събитията на ОИЦ-Варна от началото на ноември

   

   15 ноември 2017 г.

  Гр. Варна

   


  60 гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 14 ноември и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи Дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

   

  „Заедно за Европа“ е събрала успешни истории на хора, реализирали своите проекти с помощта на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и кръжоците по проект „Успех“ и „Твоят час“ на училища от 12-те общини на Област Варна. Гимназията на с. Стефан Караджа е представена в книгата с клуба си по извънкласна дейност „Растениевъдство“.

   

  Като част от събитието, доц. Мария Станимирова от катедра „Аграрна икономика“ на Икономическия университет – Варна представи пред младите хора възможностите, които предоставя учебното заведение за продължаване на образованието.

   

  С. Стефан Караджа е петото място, където е представена книгата „Заедно за Европа“ от началото на ноември. До момента в събитията са взели участие близо 200 деца и техните учители. Обиколката продължава днес с посещение на СУ „Христо Ботев“ в с. Ветрино. До края на седмицата екипът на ОИЦ – Варна ще организира събития в гр. Дългопол и гр. Девня. Представянето на книгата продължава и следващата седмица в гр. Долни Чифлик, гр. Провадия и с. Чернево. Обиколката ще приключи със заключително събитие във Варна.

   

   

  Допълнителна информация:

   

  Областният Информационен Център – Варна съществува от 2011 г. Той се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомага бенефициенти, изпълняващи проекти.

  Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни и са насочени към институции, фирми, неправителствени организации и граждани.

  Като част от дейността си, ОИЦ-Варна периодично организира информационни събития – самостоятелно или в партньорство с различни институции и организации.

   

  Координати на Областния информационен център - Варна

  тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.[email protected]

  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий 2 /Козирката/

  web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

  група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

 • 60 младежи и преподаватели присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“ в с. Стефан Караджа


  60 гимназисти и преподаватели на Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, област Вълчи дол, присъстваха на представянето на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. Събитието се проведе на 14 ноември и беше организирано от Областния информационен център – Варна, като част от обиколката по представяне на изданието. Сред гостите бяха и Яна Радева, председател на Общинския съвет на община Вълчи Дол, Марин Маринов, Диана Великова и Валя Георгиева от община Вълчи дол.

   Прочети повече...

 • Деца във Вълчи дол залягат над българския в допълнителни занятия

  Успешно приключва проект на община Вълчи дол за допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Специалисти и родители се надяват дейностите да продължат и след приключване на проекта. Поради липса на финансови възможности обаче, единственият начин това да се осъществи е да се подготви и спечели нов такъв проект.

  Над 160 Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участваха в мерки за образователна интеграция и реинтеграция и  над  135 бяха интегрирани в образователната система; В работата на клубовете по интереси са включени над 80 деца от общината от четирите детски градини.

  Целта е малките момченца и момиченца да могат по-бързо и лесно да се адаптират и да почнат даучат, научават и разбират уроците си.

  Заниманията се водят от експерти, които работят и за повишаване на мотивация на децата и родителите за участие в образователния и възпитателния процес, за продължаване на образованието и записване в първи клас.

  Паралелно с това са организирани и клубове: „Традиции и обичаи”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др.  В работата на клубовете по интереси са включени деца от общината от четирите детски градини.

  Освен това се проведе и превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата, за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот, децата бяха подпомагани от психолози.

   

  Работата се проведе по проекта „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водеща организация бе община Вълчи дол, а партниращи детските градини "Здравец“, "Слънце“,"Звездица“,"Надежда Крупская" и сдружение „Асоциация за Европейско развитие“.

   

 • Деца във Вълчи дол залягат над българския в допълнителни занятия

  Успешно приключва проект на община Вълчи дол за допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин. Специалисти и родители се надяват дейностите да продължат и след приключване на проекта. Поради липса на финансови възможности обаче, единственият начин това да се осъществи е да се подготви и спечели нов такъв проект...

  Прочети повече...

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  На 13.11.2017 г. от 12:30 до 14:30 ч. в Заседателна зала на Община Вълчи дол ще се проведе среща със служители на МВР от криминална, икономическа и охранителна полиция. Всички граждани са поканени да присъстват. На срещата може да задавате въпроси на съответните служби.

   

 • ПОКАНА

  Община Вълчи Дол 
  Ви кани
   
        
  на пресконференция по проект BG05M2OP001-3.001-0009

  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

  Поканени са представители на образователни институции, деца, родители, неправителствени организации, журналисти и всички заинтересовани страни.


  Моля заповядайте на    

   

  8.11.2017

  от 11.00 часа

  в Заседателна зала,

  читалище „Димитър Благоев“

  на адрес: гр. Вълчи дол, пл. ХРИСТО БОТЕВ № 1

  и на

   

   14.11.2017

  от 11.00 часа

  в Заседателна зала,

  читалище „Димитър Благоев“

  на адрес: гр. Вълчи дол, пл. ХРИСТО БОТЕВ № 1

   

  Моля потвърдете вашето присъствие на е-мейл: [email protected]

   

  гр. Вълчи дол                                                С уважение,

                                           Eкипът по управление на проекта 

   

 • УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА,

   

  За мен е чест да отправя към вас най-искрени поздравления и благопожелания по повод Деня на народните будители – 1 ноември!

   1 ноември е един от най-светлите български празници! Празник, в който почитаме всички знайни и незнайни творци и пазители на българската духовна и културна традиция.

   Всяко време има своите будители…

   Изразявам своята признателност към всички вас - днешните будители– хората, които образовате децата ни, които посявате зрънцето на любовта към книгите, които формирате принципи и ценности, които пазите българския дух и традиции и ги пренасяте от поколение на поколение!

   Нека всяко Ваше начинание бъде благословено!

        Пожелавам на всички ви здраве, силен дух, вдъхновение и творчески устрем!

   

  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

   

   ГЕОРГИ ТРОНКОВ

   Кмет на Община Вълчи дол

   

   

 • „ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ НА НЧ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 1907“ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС“

  На 31.10.2017 г. в НЧ „Димитър Благоев-1907“ в гр. Вълчи дол се проведе публично събитие във връзка с Десетата годишнина от членството на Република България в Европейския съюз и предстоящото й Председателство на Съвета на ЕС.

   

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • Съобщение

 • Съобщение

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  Общинска администрация – Вълчи дол напомня на всички лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, включително и за текущата 2016 година,  да предприемат своевременно  съответните действия по заплащането им.

  Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихва, разноски.

  При наличие на няколко публични вземания, които не сте в състояние да погасите едновременно до започване на принудителното им събиране, можете да заявите пред Органите по приходите кое от тях ще погасите.  В противен случай публичните вземания се погасяват съразмерно.

  Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си.

  Ако вече сте заплатили задълженията си -  БЛАГОДАРИМ ВИ!

  Задължението може да платите в  брой - на касата в Информационния  център на Община Вълчи дол,

  или по безкасов път - в банка „ДСК“ АД - клон Вълчи дол,

  IBAN: BG84STSA 9300 8401 9277 00;

  BIC STSABGSF.

 • Покана

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 28.11.2016 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

  Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

  Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

   

   

                                                                    Орлин Кисьов

                                                 /Регионален представител на КЗД- Варна/

                                                 Тел. 052/600764

                                                 GSM: 0876264473

 • ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

   

  С решение на Асамблеята на ООН от 26.10.2005 г. всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. През 2016 г. денят се отбелязва на 20 ноември.

   

  С провеждането на този ден се цели:

   

  • да си спомним за загиналите хора и изразим съболезнование към мъката на семействата за понесените загуби;

  • да се отдаде необходимото на всички, които участват в ликвидацията на последствията от пътнотранспортните произшествия: служителите от бърза медицинска помощ, лекарите, медицинските сестри, служителите от полицията, пожарникарите, консултантите и другите работници, които всеки ден се сблъскват с бедствията, причинени от пътнотранспортните произшествия и изпитват върху себе си тяхното влияние.

   

  Повечето от трагичните инциденти, довели до фатален край, са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до невъзвратими загуби.

   

  Нека заедно, с повече воля и упоритост, обединим усилията си и направим нашите пътища по-безопасни за всички!

   

 • КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   

  Проект BG05M2OP001-3.001-0009
  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

  Водеща организация:

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  Партниращи организации:

  ДГ "ЗДРАВЕЦ“

  ДГ "СЛЪНЦЕ„

  ДГ "ЗВЕЗДИЦА„

  ДГ "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ"

  СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“

   

  Продължителност на проекта: 16 месеца

  Обща стойност на проекта: 479 130.00 лева

   

  Общи цели:

  Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание 

            Повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход

            Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас)

            Подобряване на междуетническата толерантност и създаване на позитивна обществена нагласа 

            Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас 

            Съхраняване и развиване на културната идентичност в мултикултурна среда

   

  Основни дейности:

   

  Дейнoст 1 «Организация и управление на проекта»

  Дейност 2 «Информиране и публичност», включва:

  информационни табели в сградите на всеки един партньор по проекта. банер, стикери, пресконференции, информационни материали.

  Дейност 3 «Организация на изнесени форми», включва:

            кръгли маси с участието на деца от малцинствата и експерти; 

            семинари с участието на родители на деца от малцинствата и общински експерти 

            Фестивал на младите таланти;

  Медицинско лице ще придружава децата при изнесените форми.

  Дейност 4 "Педагогическа подкрепа", включва:

           1. Клубове:Традиции и обичай”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др. 

           2. Индивидуално педагогическо подпомагане за изграждане на навици и техники за учене и допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

           3. Работа с родители - Медиатори ще работят с цел превенция на отпадането от образователната система, създаване на подходящи условия за продължаване в първи клас.

  екип от:

           5 бр преподавател /учител

           9 бр.експерт образователни дейности/ индивидуално консултиране по български език.

           5бр медиатор.

  Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва:

           Провеждане на превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата,за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот,децата ще бъдат подпомагани от психолози.Те ще играят ролята и на житейски консултанти.Психолози ще работят индивидуално с родителите на деца,които не посещават редовно занятия или имат затруднения в социалната адаптация. Групова работа с родители-срещи,кръгли маси и тренинги

  екип от:

           3бр Психолози

           1бр тренинг водещи.

  Дейност 6 «Експертизи, проучвания и анализи», включва изготвянето на:

           Проучване на рисковите фактори за отпадането от образователната система.

           Експертизи и експертни оценки на деца с висок риск

           Разработване на програма за интеграция при групова и индивидуална работа с целевата група

   

   


  Проект  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   

  Проект BG05M2OP001-3.001-0009
  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   Прочети повече...

 • Безплатни прегледи

 • ПОКАНА

  ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-Т0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ПОКАНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на частични избори за Кмет на кметство с.Генерал Киселово на 11.12.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционна избирателна комисия на 09.11.2016.(сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала-1 етаж на Община Вълчи дол ...

  Прочети повече...

 • Частични избори - с. ген. Киселово (2016 г.)

   

   

  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 11 декември 2016 г.
  Прочети повече...


   

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
           за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 11 декември 2016 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

           Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
           населено място С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, кметство  Генерал Киселово, секция № 017
        

  Прочети повече...


  ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-Т0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ПОКАНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на частични избори за Кмет на кметство с.Генерал Киселово на 11.12.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционна избирателна комисия на 09.11.2016.(сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала-1 етаж на Община Вълчи дол ...

  Прочети повече...


  3АПОВЕД / № 1147

  Гр.Вълчи дол - 03 ноември 2016 година


  Във връзка с чл.8 ал.2 от Изборния кодекс

  ОБРАЗУВАМ:

  Избирателна секция в кметство с.Генерал Киселово, община Вълчи дол във връзка с произвеждането на частичен избор за избиране на кмет на кметство с.Генерал Киселово , насрочен с Указ № 317 на Президента на Република България от 07.10.2016год., публикуван в ДВ-к бр.79/ 07.10.2016 година за 11.12.2016 година, както следва...
  Прочети повече...

   

 • П О К А Н А

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ЗА  2016 ГОДИНА  

          На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

   

        Кметът на Община Вълчи дол  Тошко  Янев кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2016 година

        Обсъждането ще се проведе на 27.11.2015г. от 10.00часа в заседателната  зала на  общината. 

  ДОКЛАД;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МД - ПРИХОДИ;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.ДД + МД-ПРИХОДИ;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАЗХОДИ-МД;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3;

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4;

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

        Регионална здравна инспекция - Варна, съвместно с Mедицински център „Св. Анна” - гр. Варна, организира провеждането на профилактични прегледи за ранно откриване на ракови заболявания и
  своевременното им лечение.
        Прегледите включват изследвания на млечната жлеза на здравно неосигурени лица (жени) от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места във Варненска област.
        Извършването на профилактичните прегледи ще се осъществи в мобилния мамографски кабинет, разположен на територията на МБАЛ „Св. Анна”, гр. Варна, в непосредствена близост до МЦ” Света Анна” - ЕООД - Варна, бул. „Цар Освободител „№100 и ще се реализират в периода от 18.11.2015г. до 10.12.2015 г.
        Профилактичните прегледи на млечна жлеза ще се извършват от лекари-специалисти от структурата на МЦ „Св. Анна”, гр. Варна, при използване на съвременна дигитална мамографска апаратура.
  При констатиране на проблеми или заболяване, пациентът ще бъде насочен за лечение.
        Профилактичните прегледи са безплатни и не зависят от здравноосигурителния статус на желаещите за изследване лица.
  Същите ще се извършват по график, всеки работен ден от понеделник до петък, по 25 лица на ден, от 8.00 до 14.00 часа, след предварително записване.

  за връзка: 0878/948240 - Юлия Маринова.

 • ЗАПОВЕД №1212/09.11.2015 г.

  На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК- чл.186,ал.З и чл.472,ал.1...

  НАРЕЖДАМ:

  1. На основание чл.186,ал.З от Изборния кодекс в срок до седем дни след деня на изборите на 25.10 2015г./01.11.2015г. партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори.

  2. Задължавам кметовете на кметства и кметски наместници да проконтролират премахването на поставените агитационни материали и при неизпълнение на задължението по чл.186, ал.З от Изборния кодекс да съставят Актове за установяване на нарушението на лицето представляващо партията или инициативния комитет, или на лицата които представляват дадената коалиция..

  3. За територията на гр.Вълчи дол задължението по т.2 от настоящата заповед да се изпълни от оправомощените за актосъставяне лица.

  4. Задължавам длъжностните лица, на които е вменено задължението да обявят публично настоящата заповед чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Вълчи дол, поставяне на информационното табло пред сградата на общината, връчване на кметовете и кметските наместници и изпращане до представителите на партиите и коалициите, участвували в избортана кампания в Община Вълчи дол.
  Прочети повече...

   

 • ТОШКО ЯНЕВ ПОЛОЖИ КЛЕТВА КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  Георги Тронков бе преизбран за председател на Общинския съвет

   

         На първото тържествено заседание на Общински съвет – Вълчи дол, което се проведе на 06.11.2015 година от 15:00 часа, новоизбраният кмет на община Вълчи дол - Тошко Янев, новите общински съветници и кметове на кметства от общината положиха клетва и подписаха клетвена декларация, с което встъпиха официално в длъжност.

   Церемонията бе открита от областният управител на област с административен център Варна – Стоян Пасев.

   От своя страна кметът на Вълчи дол Тошко Янев, благодари за доверието, гласувано му от жителите на общината: „Благодаря на всички граждани на община Вълчи дол! На всички пожелавам здраве, щастие и просперитет за община Вълчи дол през следващия мандат!“

  Тържествената сесия продължи с избор на нов председател на Общинския съвет. След тайно гласуване, с 10 гласа „за” за поста бе избран досегашният ръководител на местния парламент – Георги Тронков.

  Виж снимки...

 • ПОКАНА

  До гражданите на община Вълчи дол

   

  На основание чл.23,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/  свиквам първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Вълчи дол.

                  Заседанието ще се проведе на 06 ноември2015 г.  в Актовата зала на СОУ “Васил Левски“ – град Вълчи дол от 15,00 часа, при следния дневен ред:

  1.Избор на председател на Общински съвет –Вълчи дол,съгласно чл.24,ал.1 от ЗМСМА.

  Преди началото на заседанието на новоизбрания общински съвет, кметовете и общинските съветници ще положат клетва съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

   

  Стоян Пасев

  Областен управител на област

  с административен център-Варна

  Към поканата...

   

 • Покана

 • ПОКАНА

  ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА  БЮДЖЕТА  ЗА  2015 ГОДИНА

  На основание на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси            

   

     Кметът на Община Вълчи дол  инж. Пенка Йорданова кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2015 година.

  Обсъждането ще се проведе на 27.11.2014г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. 

  Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Вълчи дол .

   

  Проектобюджет 2015г. приложение 1,2;

  Предложение № 3 капиталови разходи 2015г;

   Проектобюджет 2015г. приложение 1,2;

  Приложение 4 - индикативен разчет на СЕС-2015;

  Приложение 5 - план-график просрочени задължения-2015;

  Доклад проектобюджет 2015.

 • Регистри (2015 г.)

 • ОФЕРТА 3513

  Селскостопански работници за бране на малини в Португалия

  Местоположение: Португалия, Алгарве /Olhäo/Faro/Tavira/
  Работодатели:
  - Agrivabe - компанията е създадена през 2008 г. с цел развитие на модерно, здравословно и устойчиво селско стопанство - http://vwvw.agrivabe.pt/;
  - JBI Group - компанията е създадена през 2003 г. Отглежда предимно малини и ягоди на площ от 18,60 хектара - http://www.hubel.pt/qca/index.php7id-143:
  - Hubei Agricola — една от компаниите към Grupo HUBEL, която група обхваща 5 ферми с обща площ 45 хектара оранжерии. Фокусът е в/у отглеждане на малки червени плодове /малини, ягоди и боровинки/ - www.hubel.pt.    .
      И трите ферми са част от фермерската организация Madré Fruta, която е ориентирана към търговия със селскостопанска продукция и нейното складиране, пакетиране и съхраняване...

  Прочети повече...

   

   

   

 • Съобщение

  На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на басейнова дирекция в Черноморски район...Прочети повече...

 • Кръгла маса

  ПОКАНА

   

  Уважаеми съграждани,

  На 12-ти ноември /вторник/ от 11:00 часа в Народно читалище „Димитър Благоев“ – гр. Вълчи дол ще се състои кръгла маса на тема „Европа в моя регион – добри практики и партньорства“.

  Инициативата цели да покаже какво реално е направено във Варненска област с помощта на еврофондовете. Ще бъдат представени конкретни резултати и добри практики при изпълнението на европроекти в областта, насочени към инфраструктурата, социални, образователни и културни дейности. Включена е презентация на европроект в СОУ ‚Васил Левски“ и представяне на ползите за гражданите от участието на НЧ ‚Димитър Благоев“ в програма „Глобални библиотеки“.

  Събитието е част от серия кръгли маси, които Областният информационен  център – Варна провежда във всички общини от областта.

 • Кръгла маса...

  ПОКАНА

   

  Уважаеми съграждани,

  На 12-ти ноември /вторник/ от 11:00 часа в Народно читалище „Димитър Благоев“ – гр. Вълчи дол ще се състои кръгла маса на тема „Европа в моя регион – добри практики и партньорства“. Прочети повече...

   

 • Първа копка

  На 31-ви октомври 2013 година от 13:00 часа в град Вълчи дол се състоя „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”. Проектът е на стойност 1 854 953.55 лв. и се финансира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места в селските райони” на Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Проектът включва рехабилитацията на 3 улици (ул. „Добруджа“, ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Стара планина“) и два парка в град Вълчи дол.

  Гости на събитието бяха главният секретар на Областна администрация – Варна – Хайк Ованезов, съветникът на областният управител на Варна – Юрий Златаров, Николай Пашов– представител на ДЗЗД „Искър 2013“ – фирмата-изпълнител на строителни и монтажни работи по проекта, Иван Желев- технически директор на „Хидрострой“АД, Женя Манева – представител на фирма „Консулт 64“- строителен надзор, Николай Божев – консултант, Васил Василев- председател на Общински съвет – Вълчи дол и общински съветници.

  След празничния водосвет, приветствия към присъстващите отправиха инж. Пенка Йорданова- кмет на Община Вълчи дол и главният секретар на Областна администрация. Момичетата от танцов състав „Жарава“ при народно читалище „Димитър Благоев“, с хореограф Филипия Тончева, поздравиха жителите и гостите на Вълчи дол с варненски, шопски танц и танц „Земя“. След фолклорната програма, инж. Йорданова и Николай Пашов направиха символичната първа копка и пожелаха „На добър час“ на новия проект, който е от изключително значение за подобряване качеството на живот на жителите на град Вълчи дол.

  С реализацията на проекта ще се подобри част от пътната инфраструктура на град Вълчи дол, както и местата за спорт, отдих и рекреация. 

  Виж снимки...

 • Обяви (архив)

   

  17.12.2018 г.         

  ОБЯВЛЕНИЕ                        

  Изх.№ РД 08-01-1289                                         

                     

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1424/17.12.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ, План схеми на: Електрозахранване и ВиК, и Пътна връзка за ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КККР на с. Стефан Караджа...


  Прочети повече...

   

  04.12.2018 г.                                

   

  ОБЯВА                                                                                           

  Изх. №  РД 08-01-1243/04.12.2018 г.   

                        

                     

  На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

  О Б Я В Я В А

  Инвестиционно намерение: «Ремонт на Обединено училище „Васил Левски” с. Михалич и на прилежащото външно пространство около него» - І, ІІ и ІІІ етап УПИ І, кв. 1,  село Михалич, общ. Вълчи дол,  област Варна
  Прочети повече...

   

  30.11.2018 г.                                

   

  ОБЯВА                                                                                            

                     

  Инвестиционно предложение за изграждане на: „Гробищен парк гр. Вълчи дол” в ПИ с идентификатор 12574.49.55, общ. Вълчи дол, област Варна.

  Изработен е проект на ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план-План за застрояване) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12574.49.55 по КК на землище на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна.


  Прочети повече...

   

   

   

  29.11.2018 г.                                

   

  УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                  

                     

  от физическото лице Селиме Асан Хасан, действаща и лично като земеделски производител с ЕИК 7411188751, с.Радан, Войвода, общ.Вълчи дол, обл.Варна, тел. за контакт 0899826308 и 0899035349


  Уважаеми г-н Кмете,

  Уведомяваме Ви, че имам инвестиционно намерение да изградя „Дестилерия за преработка на тревни култури и етерично маслени суровини” в УПИ VIII 135,1137, кв.24, с.Радан Войвода, общ.Вълчи дол, обл.Варна “.

  Проектирането, строителството и експлоатацията са съобразени с действащите закони в Република България.

   

   

  27.11.2018 г.                                

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх.№РД-08-01-1209/27.11.2018г.                                                            
  На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1325/26.11.2018 г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ е идентификатор № 53093.23.14, Стопански двор по КККР на с. Оборище.

   

   

  26.11.2018 г.                                

   

   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                                  

                     

  І. Продажба на имоти частна общинска собственост:

  1.ПИ с идентификатор 48524.70.21, номер по предходен план 000093, представляващ нива с площ 11 313 кв.м, VІІ категория, находящ се в землището на с. Михалич, АОС №3726/14.09.2018 г...


  Прочети повече...

   

   

  23.11.2018 г.

   ЗАПОВЕДИ                                       

   

  На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 1290 от 08.11.2018г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД 18-17-85 от 01.10.2018г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр.Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище:

  гр. Вълчи дол   заповед;  
  с Бояна   заповед;  
  с. Брестак   заповед;  
  с. Войводино   заповед;  
  с. Генерал Киселово   заповед;  
  с.  Генерал Колево   заповед;  
  с.  Добротич   заповед;  
  с. Есеница   заповед;  
  с.  Звънец   заповед;  
  с.  Изворник   заповед;  
  с. Искър   заповед;  
  с.  Калоян   заповед;  
  с.  Караманите   заповед;  
  с.  Кракра   заповед;  
  с.  Метличина   заповед;  
  с. Михалич   заповед;  
  с. Оборище   заповед;  
  с.  Радан Войвода   заповед;  
  с. Стефан Караджа   заповед;  
  с. Страхил   заповед;  
  с. Червенци   заповед; Заповед изм.
  с. Щипско   заповед; Заповед изм.

   

   

  21.11.2018 г.                                

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1184/21.11.2018г.                                                                     

                     

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КККР нас. Стефан Караджа...

  Прочети повече...

   

   

  13.11.2018 г.                                

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1144/12.11.2018г.                                                                     

                     

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1261/12.11.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.59.90 по КККР на гр. Вълчи дол - определя се устройствената зона „Чисто производствена” с конкретно предназначение на имота ”за селскостопански нужди”...

  Прочети повече...

    

   

  01.11.2018 г.                                       

  ОБЯВА

  От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД                                                                  

                     

  Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД...

  Прочети повече...

    

   

  01.11.2018 г.                                

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-0401-30(2)/01.11.2018г.                                                                     

                     

  На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, гр. София е издадена Заповед № РД-02-15-72/29.10.2018 г. от Заместник-министъра...

  Прочети повече...

    

   

  01.11.2018 г.                                

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1120/01.11.2018г.                                                                     

                     

  Инвестиционно предложение: «Подобряване на образователната инфраструктура на Община Вълчи дол - Основен ремонт и реконструкция на Обединено училище „Св. Иван Рилски”» УПИ I, кв. 54, село Червенци, общ. Вълчи дол, област Варна...

  Прочети повече...

    

   

  01.11.2018 г.                                

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1080/23.10.2018г.                                                                     

                     

  В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни  дейности...

  Прочети повече...

    

   

  29.10.2018 г.                                       

  "РОЗМАР" ЕАД

  ОБЯВЯВА                                                                                                                                                                               

  На заинтересованите лица и общественост, че предвижда изграждане на „Предприятие за производство на нов вид биотор - биочар актив чрез карбонизация на биомаса”. Предприятието ще е с производителност 6 т/ден. Производството ще бъде изградено в УПИ XX, кв.20, по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ 5 264 кв. м. Имота е собственост на инвеститора...

  Прочети повече...

   

   

  25.10.2018 г.    

  СЪОБЩЕНИЕ

  ДО

  ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
  Ж.К. ЧАЙКА 66, ЕТ. 15, АП. 59,
  9000 ГР. ВАРНА   
                                            

                

  Уведомяваме Ви, че за строеж: Масивна ограда, намиращ се в УПИ 1-78, кв. 28 по кадастралния и регулационен план на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна е издадена Заповед № 953/21.08.2018 г., която е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - премахване на строежа...

  Прочети повече...

   

   

  23.10.2018 г.                                     

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1080/23.10.2018г.                                                                     

                     

  На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1198/23.10.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ 11-135; VI-137 и V-138, кв. 24 по плана на с. Радан Войвода.

  Прочети повече...

   

   

  23.10.2018 г.                                        

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1080/22.10.2018г.                                                                     

                     

   На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1160/17.10.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за УПИ 1-15, кв. 39 по плана на с. Щипско.

  Прочети повече...

   

   

  23.10.2018 г.                                        

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1078/22.10.2018г.                                                                     

                     

   Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен ПУП (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ№ 12574.59.90 по КККР Вълчи дол.
  Предвижда се установяване на „Чисто производствена зона/Пч/”...

  Прочети повече...

   
   

  19.10.2018 г.                                        

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1074/18.10.2018г.                                                                     

                      

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1161/17.10.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII—535 в кв. 30 по плана на с. Брестак, с цел промяна на вътрешната дворищна регулация по имотната граница.

  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

   

  03.10.2018 г.                                        

  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД-08-01-1013/03.10.2018г.                                                                     

                     

   На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1084/27.09.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.59.90 по КККР на гр. Вълчи дол.

   

   

  02.10.2018 г.                                               

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Изх. № РД 08-01-1011/02.10.2018 г.                                                                   

   

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „Свинекомплекс Брестак” АД за «Изграждане на разпределителен полиетиленов газопровод за природен газ захранващ „Свинекомплекс Брестак” с. Брестак»...

      Прочети повече...

   

   

  02.10.2018 г.                                               

   

   

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  за инвестиционно предложение

  От „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597                                                 

                                                                          

                      

  Уведомяваме Ви, че „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, има следното инвестиционно предложение /ИП/:    Извършване на дейности по оползотворяване на СО чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица...

      Прочети повече...

   

   

  01.10.2018 г.

  Областна дирекция „Земеделие” Варна 

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

     ЗАПОВЕД № РД 18-17-93 гр. Варна, 01.10.2018г.                               

   

  На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-05-862/05.09.2018г. наш вх.№ РД-04-70-7/10.09.2018 г. на Комисията, назначена със заповед № РД-18-17-7/01.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 13/29.08.2018 г. за землището на с.Звънец, ЕКАТТЕ 30555, общ. Вълчи дол, обл. Варна
  :

  гр. Вълчи дол   заповед;  
  с Бояна   заповед;  
  с. Брестак   заповед;  
  с. Войводино   заповед;  
  с. Генерал Киселово   заповед;  
  с.  Генерал Колево   заповед;  
  с.  Добротич   заповед;  
  с. Есеница   заповед;  
  с.  Звънец   заповед;  
  с.  Изворник   заповед;  
  с. Искър   заповед;  
  с.  Калоян   заповед;  
  с.  Караманите   заповед;  
  с.  Кракра   заповед;  
  с.  Метличина   заповед;  
  с. Михалич   заповед;  
  с. Оборище   заповед;  
  с.  Радан Войвода   заповед;  
  с. Стефан Караджа   заповед;  
  с. Страхил   заповед;  
  с. Червенци   заповед;  
  с. Щипско   заповед;  

   

   

  20.09.2018 г.                                               

   

   

  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                   

                                                                          

                      

  І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост:

  1. Урегулиран поземлен имот с площ 3030 кв.м., съставляващ УПИ ІV-67, кв.3 по плана на с. Караманите, АОС №3617/01.02.2018 г.

  Начална тръжна цена за годишен наем – 151,50 лв.         Депозита е в размер на 75,75 лв.

  2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 2890 кв.м., съставляващ УПИ V-49, кв.5 по плана на с. Караманите, АОС №3671/11.06.2018 г...

      Прочети повече...

    

   

  18.09.2018 г.              


  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД 08-01-983/18.09.2018 г.
                                                                                   

                      

  На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план -план за регулация и застрояване) за УПИ VII-535 и УПИ Х-533 кв. 30 по плана на с. Брестак...

      Прочети повече...

    

    

  07.09.2018 г.              


  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД 08-01-959/18.09.2018 г.
                                                                                   

                      

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1025/05.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на с. Михалич - изменя се устройствената зона в „Чисто производствена” с конкретно предназначение на имота за ”ПСД”.

  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

    

  07.09.2018 г.              


  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД 08-01-958/18.09.2018 г.
                                                                                   

                      

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1026/05.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №11836.20.38 по КККР на е. Войводино. Имота се отрежда за „Обществено обслужване”, е конкретно предназначение „други общественообслужващи дейности- за изграждане на дълбок сондаж за питейна вода”.

  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

         

  07.09.2018 г.              


  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД 08-01-957/18.09.2018 г.
                                                                                   

                      

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1027/05.09.2018 г. за одобряване на План-схеми по части: Ел и ВиК, към ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №06416.90.11, Стопански двор, по КККР на с. Брестак.

  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

     

  27.08.2018 г.              

   


  П Р И З И В
                                                                                                    

  ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН ...

     Прочети повече...

   

        

  10.08.2018 г.              


  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД 08-01-843/10.08.2018 г.
                                                                                   

                      

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на с. Михалич.

  Предвижда се промяна в устройството на територията в Производствена зона -чисто производствена „Пч”, с конкретно предназначение за „Производствена и складова дейност”/ПСД/, с градоустройствени показатели: Пзастр.- до 80%; Кинт - до 2,5; Озел. мин. 20%; начин на застрояване -свободно.

  Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

  Заинтересованите съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление.

   

  09.08.2018 г.              

   

  На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол
  ОБЯВЯВА
                                                                                                   

  Инвестиционно предложение: «Проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на е. Михалич, общ. Вълчи дол...

     Прочети повече...

    

     

   

  08.08.2018 г.              

   


  СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                                   

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за «Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка “ОС Вълчи дол - КВ Преселка”...

     Прочети повече...

    

     

  03.08.2018 г.              

   


  СИГНАЛ

  Бяла американска пеперуда
                                                                                                   

  Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 26 голи регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...

     Прочети повече...

    

     

  30.07.2018 г.              


  СЪОБЩЕНИЕ

  ДО

  ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

  9147 С. БОЯНА
                                                                                                   

  Уведомяваме Ви, че за строеж: Масивна ограда, намиращ се в УПИ 1-78, кв. 28 по кадастралния и регулационен план на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна е съставен Констативен акт № 1/27.06.2018 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строежа...

     Прочети повече...

    

  25.07.2018 г.              


  ОБЯВА

  От: “НОЕМА 55” ЕООД,

  управител — Мартин Илиев Иванов
                                                                                   

                      

  На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./


  УВЕДОМЯВАМЕ

  Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:
  „Модернизация, подобряване на условията на труд и енергийната ефективност в аквакултурно стопанство в язовир Генерал Колево, община Вълчи дол”
  Местоположение: с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна, Република България.

  Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство село Генерал Колево или в РИОСВ Варна, ул.”Ян Палах” № 4, гр. Варна, пощенски код 9000.


   

  25.07.2018 г.              


  ОБЯВЛЕНИЕ

  изх. № РД 08-01-782/25.07.2018 г.
                                                                                   

                      


  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 875/24.07.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 06416.90.11, Стопански двор по КККР на с. Брестак.

  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

   

     

  23.07.2018 г.              


  СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                   

                      


  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за „Дълбок сондаж за питейна вода” к ПИ с идентификатор 11836.20.38, землище иа с. Войиодипо, общ. Вълчи дол, облист Варна.

  Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 202 в сградата на община Вълчи дол и в Кметство село Войводино.

  Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14—дневен срок, считано от 24.07.2018 г. за изразяване на становища, мнения, възражения.

   

           

  16.07.2018 г.              


  ПРОТОКОЛ                                                                   
                                                                                   

                      


  Днес 12.07.2018 г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия Вълчи дол във връзка с писмо изх. №91-869/06.07.2018 г. на Румен Порожанов-Министъра на земеделието, храните и горите, като се взеха следните решения...

     

    Прочети повече...

    

        

  06.07.2018 г.              


  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                                                   

                      


  Уведомяваме Ви че, „Хидрострой" АД има инвестиционно предложение за : Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен...

     

    Прочети повече...

    

      

  25.06.2018 г.              


  О Б Я В А

  до заинтересованите лица и общественост
                                                                                   

                      


  СН "Акваполи", ЕИК: 175995233, с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна

  С Ъ О Б Щ А В А ..........

     

    Прочети повече...

     

  20.06.2018  г.                                          

  П О К А Н А

  за общо събрание на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЕТРИНО, ПРОВАДИЯ"

   Уважаеми дами и господа,

  Управителния съвет на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 05.07.2018 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Ветрино ....

   

    Прочети повече...

     

  20.06.2018 г.              


  ОБЯВЛЕНИЕ

   изх.№РД-08-01-687/20.06.2018                                                                                     

                        


  Община Вълчи дол съобщава, че на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ IV- музей в кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, собственост на Община Вълчи дол

    

  20.06.2018 г.              


  ОБЯВЛЕНИЕ

   изх.№РД-08-01-686/20.06.2018                                                                                     

                        


  На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, съобщава, че е издадена заповед №734/15.06.2018 г. за изработване на ПУП- ПР за УПИ V- 133 в кв. 21 по плана на с. Калоян.

   

  20.06.2018  г.                                          

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

  на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

  О Б Я В Я В А

  П У Б Л И Ч Е Н

   Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                                    

   

   

  І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на имоти частна общинска собственост:

  1. ПИ с идентификатор 21717.10.742, номер по предходен план 010406, 010147, 010149, представляващ друг вид нива с площ 12 376 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Добротич, АОС №3583/27.09.2017 г.

  ..

    Прочети повече...

   

   

  12.06.2018  г.                                          

  ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

  ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"


  Относно: Лятно-е сениата кампания по прибиране на реколтата                                                                                    

                                                


  Във връзка е предстоящото започване т лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата. Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Община Вълчи Дол, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ* които са част от слектропреносната система, собственост на ECO - ЕАД. Мрежови експлоатационен район - Варна...

    Прочети повече...

   

   

  30.05.2018  г.                                          

  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВАРНА

  СИГНАЛ

                                                


  Бяла американска пеперуда

  Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 25 май регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от първо поколение на бялата американска пеперуда...

    Прочети повече...

   

   

  30.05.2018  г.                                          

  П Р О Т О К О Л                                                                                                                    

                                                


  Днес 30.05.2018 г. комисия назначена със Заповед №438/17.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав:
  Председател – Димка Пенчева- гл. експерт в дирекция УТ ОС;
  Членове: 1. Нина Белева – гл. юрисконсулт на Община Вълчи дол;
                 2. Милка Янева – ст. експерт в дирекция УТ ОС;
                 3. Иван Дранов - гл. експерт в дирекция УТ ОС;
       4. Маринела Иванова – гл. специалист в дирекция УТ ОС.
  І.  Извършва допълнително разпределение на пасище, мера и ливади за стопанската 2018/2019 г., в съседни землища на правоимащи лица с регистриран животновъден обект, съгласно чл.99, ал.5 от ППЗСПЗЗ...

    Прочети повече...

   

   

  30.05.2018  г.                                          

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

  на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

  О Б Я В Я В А

  П У Б Л И Ч Е Н

   Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                                    

   

  І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на частна общинска собственост:

  1. ПИ с идентификатор 39373.48.41, номер по предходен план 000056, представляващ нива с площ 5312 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №3445/26.08.2016 г...

  ..

    Прочети повече...

   

   

  25.05.2018  г.                                                        


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Изх. №  РД 08-01-609/25.05.2018 г.

                                                                                                                           

   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за „Дълбок сондаж за питейна вода” в ПИ с идентификатор 11836.20.38, землище на с. Войводино, общ. Вълчи дол, област Варна...

    Прочети повече...

   

   

  25.05.2018  г.                                                        

  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

  От Недко Генчев Малчев ЕГН - 6704275065
  Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
  Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

                                                                                                                           

  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

  В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме
  ...

    Прочети повече...

   

  21.05.2018  г.                                                        


  На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

  община Вълчи дол

  ОБЯВЯВА
                                                                                                                           

  Инвестиционно предложение е за изграждане на: «Дълбок сондаж за питейна вода в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на землище с. Войводино, община Вълчи дол, област Варна»...

    Прочети повече...

   

   

  08.05.2018  г.                                                        


  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

  От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ103535920
  Адрес: гр. Вълчи дол,  ул. „Ал. Стамболийски„ 53
                                                                                                                           

  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

  В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

    Прочети повече...

   

   

  03.05.2018  г.                                                        


  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

  От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ103535920
  Адрес: гр. Вълчи дол,  ул. „Ал. Стамболийски„ 53
                                                                                                                           

  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

  В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

    Прочети повече...

   

   

  25.04.2018 г.                  КАДАСТРАЛНА КАРТА
  с. Щипско
                                                                                                                                          
                     

  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗКИР Е ПРИЕТА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР НА С.ЩИПСКО

  КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР СА ИЗЛОЖЕНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ В КМЕТСТВОТО НА СЕЛОТО.

  В СРОК ДО 18.05.2018Г. ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО НАЧАЛНИКА НА СГКК-ВАРНА.

  ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И ВОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СТАЯ 211 ПРИ Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА.

   

   

  25.04.2018 г.                  КАДАСТРАЛНА КАРТА
  гр. Вълчи дол
                                                                                                                                          
                     

   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗКИР Е ПРИЕТА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР НА ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ. КАДАСТРАЛНАТА КАРТА Е ИЗЛОЖЕНА ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

  1.В АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ВАРНА;

  2.НА ВИТРИНАТА НА ПОЩЕНСКИЯ КЛОН-ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ ;

  3.ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

  В СРОК ДО 18.05.2018Г. ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО ДИРЕКТОРА НА АГКК-ВАРНА.

   ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СТАЯ 211 ПРИ Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА.

   

  24.04.2018 г.                


  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Министерство на околната среда и водите
  БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

  СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                              

  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“, за водовземане чрез нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци Р-213х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ - Щипско“ и Р-214х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ -Щипско“...

    Прочети повече...

   

   

  23.04.2018 г.                


  ЗАПОВЕД

  №РД-18-7706-111 / 17.04.2018 г.                                               

  СТОЯН ПАСЕВ — Областен управител на област с административен център Варна
                                                                                                                              

  УСТАНОВИХ:

  В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта
  С. оглед на гореизложеното на основание чл. 64, ал.1, т.1 и т.6 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

  НАРЕЖДАМ:

  1. Обявявам за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна, времето от 15.04.2018 г. до 31.10.2018 г...

    Прочети повече...

   

   

  20.04.2018 г.                


  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

  от

  “Ивона” ООД                                                                                                        
                     

             
  за    провеждане    на    растителнозащитни,    дезинфекционни    и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме...

    Прочети повече...

   

   

  20.04.2018 г.             


  ОБЯВЛЕНИЕ

   изх.№РД-08-01-477/19.04.2018                                                                                    

                       

  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ с идентификатор №12574.59.17 по КК на гр. Вълчи дол.

  Предвижда се отреждане на имота „за ПСД”, с градоустройствени показатели: Пзастр,- до 80% , Кинт - до 2.5.

  Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

  Заинтересованите съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление.
  От Общината

   

  18.04.2018 г.             


  ОБЯВА

  от

  “Булгартрансгаз”ЕАД                                                                    
                     

             
  На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./

  УВЕДОМЯВАМЕ

  за инвестиционно предложение „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „Очистно съоръжение (ОС) ВЪЛЧИ ДОЛ - Кранов възел (КВ) ПРЕСЕЛКА“...

    Прочети повече...

    Карта.

   

   

  18.04.2018 г.             


  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

  за провеждане на растителнозащитни,       

  дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия                     

             
  В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме...

    Прочети повече...

   

   

  12.04.2018 г.            


  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

  за провеждане на растителнозащитни,       

  дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия                     

             
  В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

    Прочети повече...

   

   

  12.04.2018 г.


  Изх. № РД 08-01-399/12.04.2018 г.

   На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,               

  община Вълчи дол

  О Б Я В Я В А
                                                                            

                                          

                Изработен е ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за поземлен имот с идентификатор12574.5.136,землище на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, област Варна с цел създаване на подробен устройствен план, който да определи предназначението и техническите параметри на застрояване, във връзка с реализацията на инвестиционното намерение на община Вълчи дол за изграждане на „Специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци”...        

    Прочети повече...

   

  10.04.2018 г.

  СЪОБЩЕНИЕ

                                                                            

                                          

  Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението, че с Решение № 1045/22.03.2018г.  на Общински съвет Вълчи дол са утвърдени маломерните имоти /до 10 дка/, от общинския поземлен фонд на територията на Община Вълчи дол, съгласно Приложение 1, за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г., без търг или конкурс.

  Заявленията се подават в информационния център на община Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“№1, в срок до 25.04.2018г. включително.

    Приложение №1...

   

  29.03.2018 г.

  СЪОБЩЕНИЕ

  съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

                                          

  На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т. 1, буква „е“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция “Дунавски район” заявление вх. № ПВ5-00090/ 13.10.2017 г. за откриване на процедура...

    Прочети повече...

   

   

  16.03.2018 г.      

  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

  От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

  БУЛСТАТ        103535920

  Адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Ал. Стамболийски „53

                                          

  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия


  В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провевдане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

    Прочети повече...

   

   

  13.03.2018 г.                              

  .

   ОБЯВА                                            

   

  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г

  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                        

  І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост:

  · Кабинет №1 с площ 13.20 кв.м. и 6.00 кв.м. общи части на втори етаж в сграда на здравна служба, находяща се в УПИ II, кв. 54 по плана на с. Брестак, АОС №9/10.12.1996 г.

    Прочети повече...

   

   

   

  07.03.2018 г.                              

  .

   ОБЯВЛЕНИЕ                                              

   изх. № РД08-01-306 / 01.03.2018                                         

  На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 212/ 28.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 06416.90.11 по КК на землище с. Брестак.
    Прочети повече...

   

   

  02.03.2018 г.                              

  .

   ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

   

   за инвестиционно предложение

  от Община Вълчи дол, ЕИК: 000093474, гр. Вълчи дол, ул. „Асен Златаров”№36...

    Прочети повече...

   

  20.02.2018 г.                              

   

  .

   ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                      

                               

                  На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 137/ 15.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 35506.26.17 по КК на землище с. Калоян.

    Прочети повече...

   

   

  13.02.2018 г.                              

   

  .

   ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                      

                               

                  

  Инвестиционно предложение: «Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност».

    Прочети повече...

   

  09.02.2018 г.                              

   

   

  ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                      

                               

                   Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ V в кв. 43 по нлана на гр. Вълчи дол.

   Прочети повече...

   

  09.02.2018 г.                              

   

   

  ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                      

                               

                   На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, чс е издадена заповед № 143/ 07.02.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв. 79 по плана на гр. Вълчи дол.
   Прочети повече...

   

   

   

  01.02.2018 г.                              

   

   

  СЪОБЩЕНИЕ                                                                                   

                                                                      

                               

               

  Община Вълчи дол уведомява населението на с.Бояна, с.Войводино, с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил, че в ДВ БР.9/26.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на Бояна, с.Войводино,с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил

  Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“. Справки по кадастралните карати могат да се правят и в кметствата на горепосочените населени места., в срок до 26.01.2018г.

   

   

  26.01.2018 г. 

   

  ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

  изх. № РД-08-01-72/26.01.2018

                               

                 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 101/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-126 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол.

   

   

  26.01.2018 г.       

   

  ОБЯВЛЕНИЕ                                                                       

  изх. № РД-08-01-71/26.01.2018                                 

                               

                  На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 99/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-36 и УПИ VII-36 в кв. 5 по плана на гр. Вълчи дол.

   

   

  26.01.2018 г.    

   

  ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

  изх. № РД-08-01-70/26.01.2018

                               

                  На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство па територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 33/ 04.01.2018 г. за изработване на Г1УП-ПЗ за УПИ V в кв. 43 по плана на гр. Вълчи дол.

   

   

  23.01.2018 г.

   

   СЪОБЩЕНИЕ                                                                       

                               

                  Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

                 Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

   

   

  23.01.2018 г.

   

  О Б Я В А

  до заинтересованите лица и общественост

                               

                      На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

  „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД,

  гр.Варна, пк 9000, ул.“Генерал Колев“12

  съобщава

  на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане на две нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски кулгури“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв.м и ПИ с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204 кв.м, трайно предназначение на териториите-земеделски, начин на трайно ползване-ниви, разположени в местност „Ястепенски трап“, в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на „ГИФТА“АД, с  възложител „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД            /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

  За контакти: Цветан Дучев -Мениджър проект, гр. Варна, пк 9000, ул. “Генерал Колев“12 , Tel: + 359 887721172, ел. поща (е-mail):  www.bgagro.bg

        Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, Община   Вълчи дол и кметство с. Щипско.

   Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и ОС

   

   

  22.01.2018 г.

     С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                   

   

                    Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

                  Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

   

   


  04.01.2018 г.

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е