Обяви, архив - 2015г.

 

13.01.2015 г.

Община Вълчи дол

о б я в я в а

публичен търг  с  явно  наддаване  за

         I. Продажба на имоти и вещи частна общинска собственост...

 публичен търг с явно наддаване Прочети повече...

 

Допълнителна информация