СЪОБЩЕНИЕ

    От  1 април 2020 година се променя работното време на Общинска администрация – Вълчи дол.

    Новото работно време е следното: от 8:00 до 14:30 часа, с обедна почивка от 12:00 до 12:30 часа.

    С горепосоченото работно време ще работят и кметствата в населените места от общината.

    Промяната е временна. Налага се заради осложнената епидемична обстановка в страната и има за цел предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирусната инфекция на територията на община Вълчи дол.

 

ЗАПОВЕД №288/31.03.2020 Г.

 la основание чл.44. ал. 1, 1 .1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на I (ародното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждат се следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол:
1. Всички лица- когато се намират в закрити или на открити обществени меч-1 а са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.
2. Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.
Срокът и обхватът па мерките по Раздел първи, може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Конт ролът на настоящата заповед запазвам за себе си.
    Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. I юлицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на офицпалната интернет страница на общината, да ее постави на Информационното габло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни габла на територията на общината, включително и в населените места в общината.
    Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

СЪОБЩЕНИЕ

     На 30.03.2020г. от  10:00 часа Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. февруари март 2020г.

 

Призив

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Напомням, че всички жители на общината, които са пътували извън страната – в държави, включени в Заповед № РД-01-130/17.03.2020 година на Министъра на здравеопазването (Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Корея, Великобритания, Северна Ирландия, Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария), са длъжни, след прибирането си да останат вкъщи, под карантина за период от 14 дни, независимо дали са проявили симптоми на заразяване с коронавирусна инфекци или не. Ако по време на карантинния период се появят симптоми – кашлица, висока температура, затруднено дишане - незабавно да потърсят медицинска помощ по телефона и да следват подадените указания.

АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НАШ СЪГРАЖДАНИН, КОЙТО НЕ СПАЗВА МЕРКИТЕ ЗА ДОБРОВОЛНА КАРАНТИНА, МОЛЯ НЕЗАБАВНО ПОДАЙТЕ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 05131/23-15 /от понеделник до петък, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа/ или НА ТЕЛЕФОН 0877 32 29 65 – през останалото време!

Хората, които не спазват карантинния срок, подлежат на строги санкции!

ЗАПОВЕД № 272/26.03.2020

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID- 19 на територията на Р. България, обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България и Заповед №РД 01-154/ 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Н А Р ЕЖД А М:
Изменям моя Заповед №240/ 16.03.2020 г., като удължавам срока посочен в т. I на противоепидемичните мерки на територията на Община Вълчи дол до 12.04.2020 г. включително.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните липа за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на служители на Община Вълчи дол и ПУ- Вълчи дол.


Кмет на община Вълчи дол

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната, ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на свои­те битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.

ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия - по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. В случай че клиент има затруд­нение да погаси дължимата сума за потребена електроенергия, компанията предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случай, като заявление за това може да подаде и на телефон 0700 800 61.

Предвид извънредната обстановка всички центрове за обслужване на компания­та работят с намалено работно време от 8 до 14 часа с обедна почивка от 12 до 12.30 ч. за дезинфекция. Посещението в клиентските центрове става при нова организация, като в помещението се допускат само толкова клиенти, колкото саработещите гишета, а останалите следва да изчакват своя ред извън клиентския център.

За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти компанията преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали пов­реди.

За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дру­жества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват:

Телефон 0700 161 61/имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - относно присъединявания, сму­щения в електрозахранването, услуги на ЕРП Север.

Телефон 0700 800 61/имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия, услуги на ЕНЕРГО-ПРО-Продажби.

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение...
Прочети повече...

 

 

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната, ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на свои­те битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти...

Прочети повече...

Допълнителна информация