СЪОБЩЕНИЕ

     На 30.03.2020г. от  10:00 часа Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. февруари март 2020г.

 

Призив

ЗАПОВЕД № 272/26.03.2020

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID- 19 на територията на Р. България, обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България и Заповед №РД 01-154/ 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
Н А Р ЕЖД А М:
Изменям моя Заповед №240/ 16.03.2020 г., като удължавам срока посочен в т. I на противоепидемичните мерки на територията на Община Вълчи дол до 12.04.2020 г. включително.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересуваните липа за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на служители на Община Вълчи дол и ПУ- Вълчи дол.


Кмет на община Вълчи дол

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение...
Прочети повече...

 

 

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната, ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на свои­те битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти...

Прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Напомням, че всички жители на общината, които са пътували извън страната – в държави, включени в Заповед № РД-01-130/17.03.2020 година на Министъра на здравеопазването (Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Корея, Великобритания, Северна Ирландия, Франция, Германия, Нидерландия и Швейцария), са длъжни, след прибирането си да останат вкъщи, под карантина за период от 14 дни, независимо дали са проявили симптоми на заразяване с коронавирусна инфекци или не. Ако по време на карантинния период се появят симптоми – кашлица, висока температура, затруднено дишане - незабавно да потърсят медицинска помощ по телефона и да следват подадените указания.

АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НАШ СЪГРАЖДАНИН, КОЙТО НЕ СПАЗВА МЕРКИТЕ ЗА ДОБРОВОЛНА КАРАНТИНА, МОЛЯ НЕЗАБАВНО ПОДАЙТЕ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 05131/23-15 /от понеделник до петък, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа/ или НА ТЕЛЕФОН 0877 32 29 65 – през останалото време!

Хората, които не спазват карантинния срок, подлежат на строги санкции!

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и с цел ограничаване разпространението на COVID-19, при пълно спазване предписанията на Националния оперативен щаб и здравните органи, Община Вълчи дол е създала организация за:

-снабдяване с хранителни продукти и стоки от първа необходимост;

-снабдяване с лекарствени продукти.

Лицата, които могат да се възползват от допълнителната услуга са:

-самотно живеещи възрастни хора, без близки и роднини в населеното място;

-лица с увреждания, които не ползват личен асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ.

Закупуването на хранителните и лекарствените продукти ще се извършва със средства на потребителите, като за целта е необходимо желаещите да дадат предварителна заявка на телефон 05131/23–15. Необходимо е да посочат, освен стоките, от които се нуждаят, три имена и адрес, на който да бъде извършена доставката.

Заявки ще се приемат всеки ден – от понеделник до петък – в рамките на работното време - от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Заявки, дадени преди обяд ще бъдат изпълнявани същия ден - в следобедните часове, а тези, дадени след 13:00 часа – на следващия ден.

Община Вълчи дол отново призовава за отговорност, дисциплина и стриктно спазване предписанията и съветите на официалните власти.

Останете вкъщи! Останете здрави!

 

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната, ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на свои­те битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.

ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия - по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. В случай че клиент има затруд­нение да погаси дължимата сума за потребена електроенергия, компанията предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случай, като заявление за това може да подаде и на телефон 0700 800 61.

Предвид извънредната обстановка всички центрове за обслужване на компания­та работят с намалено работно време от 8 до 14 часа с обедна почивка от 12 до 12.30 ч. за дезинфекция. Посещението в клиентските центрове става при нова организация, като в помещението се допускат само толкова клиенти, колкото саработещите гишета, а останалите следва да изчакват своя ред извън клиентския център.

За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти компанията преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали пов­реди.

За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дру­жества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват:

Телефон 0700 161 61/имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - относно присъединявания, сму­щения в електрозахранването, услуги на ЕРП Север.

Телефон 0700 800 61/имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия, услуги на ЕНЕРГО-ПРО-Продажби.

ЗАПОВЕД № 240/16.03.2020

!1а основание чл.44, ал.1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 - 124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Протокол от заседание на областен кризисен щаб на територията на област Варна, проведено на 15.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I.    Въвеждат се следните противоепидемични мерки па територията на Община Вълчи дол. до 29.03.2020 г.:

1.    Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, големи търговски центрове тип МОЛ. с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване па санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по -горе продължават да функционират но досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални. клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.    11реустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4.    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5.    Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително пазари и тържища, спортни, културно-развлекателни и научни /кина. театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фигнес-

зали и други/.

6.    Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лицас прояви наостри заразни заболявалия.

7.    Преустановяват се женските и детските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации.

II.    Да се предприема! противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на община Вълчи дол, както следва:

1. В обекти, които произвеждат и предлагат па място храни (фурни, сладкарски изделия) и в обекти, които извършват търговия с храни (супермаркети, малки магазини за хранителни стоки, складове за търговия):

-    да се извършва често проветряване на обектите - най-малко през 30 минути;

-дръжките на врати, фризери, хладилни витрини, кошници и колички за

продукти, парапети, ключове за осветление, механизми дистанционно управление на врати и всички останали повърхности, които влизат в пряк контакт с ръцете на гражданите и служителите, да бъдат периодично дезинфекцирани със вирусоциидно действие на препарати през интервал от 20 мин.;

-    да се създаде организация от собствениците на посочените обекти за недопускане на струпването на хора, като се определи лице/ лица. които да въвеждат ред;

-    да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишета, витрини, каси и други, най-малко 1,5 метра;

-    да се следи здравословното състояние на персоналът, работещ в посочените обекти и да се предприемат своевременни мерки при установяване на симптоми на заболяване;

2.    Категорично се забранява струпването на опашки на граждани в обектите за търговия на храни.

3.    Категорично се забранява задържане на хора и консумация на храни, пред или в супермаркети, магазини, фурни, баничарници и др.

4.    Масите и столовете в посочените обекти следва да бъдат събрани и да се ог раничи достъпа до тях.

5.    Наемателите па магазини и маси па общинските пазари да не допускат струпването на опашки на граждани и да въведат ред за спазване на отстояние, най-малко 1.5 м. на човек от човек. Фермерските пазари преустановяват работа.

6.    Собствениците на вепдипг автомати за кафе и пакетирани храни, да предприемат съответните дейс твия по дезинфекция на бутоните, отделенията за монети и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите.

7.    Да се използват препарати за дезинфекция па повърхност и ръцете на персонала само с вирусоциидно действие.

S. Регистър на разрешените биоциди с вирусоциидно действие е публикуван на електронната страница на Министерството па здравеопазването.

9.    Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани (златарски, ключарски и други) работят като извършват поне трикратна дезинфекция на търговските площи - тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление. Посещението в такива обекти трябва да е съобразено с площта на обекта с осигурено о тстояние на клиентите от 1.5 метра.

Всички останали обекти ни па трите, конто предлагат нехранителни стоки да не итъриишт дейност.

10.    Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

11.    Всички по горе изброени противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на Община Вълчи дол, да бъдат сведени до знанието на кметовете и кметските наместници па населените места, и на всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол.

III.    Да cc извършва съвместно с общината и Полицейски участък Вълчи дол организиране на контрол върху пропусквателния режим на автогари и жп. гари ( да се извършва мерене на температурата, да се оказва съдействие при установена нужда).

Срокът и обхватът на мерките по Раздел първи и втори, може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата Заповед отмени Заповед №237 от 13.03.2020 г.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.
Г ЕОРГИ ТРОНКОВ Кмет на Община Вълчи дол

Допълнителна информация