П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

8 август 2013 г.

 

ИАНМСП обявява провеждане на търговски мисии с участието на представители на български предприятия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявява провеждане на търговски мисии с участието на представителите на български предприятия. Първите промоционални прояви за периода октомври – декември 2013 г. ще се проведат съгласно следната програма:  Прочети повече...

Допълнителна информация