Частични избори за кметове, 2017 г.

 

ЗАПОВЕД №800 / 15.09.2017

На основание чл.44,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, разпоредбите на ИК и предвид предстоящото произвеждане на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година...

ЗАПОВЕД №800 / 15.09.2017.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 8 октомври 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

населено място .МИХАЛИЧ+КРАКРА., кметство .....МИХАЛИЧ...., секция № 012

Избирателен списък.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 8 октомври 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, секция № 001

Избирателен списък.


ЗАПОВЕД №758/31.08.2017 г.

 Във връзка с чл.8,ал.2 и чл.464,т.7 от Изборния кодекс

ОБРАЗУВАМ:

Избирателните секции в Община Вълчи дол във връзка с произвеждането на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година, както следва...

Прочети повече...


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за съставяне на Секционни изирателни комисии ( СИК), при произвеждане на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91,ал.1,изр.второ и във връзка с чл.464,т.13 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с произвеждане на частични избори за кметове в община Вълчи дол, насрочени за 08 октомври 2017 година, Ви каня на 04.09.2017 година от 14,00 часа в Заседателна зала-1 етаж в Общинска администрация гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1 да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционни избирателни комисии(СИК)...
Прочети повече...

 Предложение на СИК.

 


 

Допълнителна информация