Актуална информация за Коронавирус (2019-nCoV)

На 31.12.2019г. здравните власти в град Ухай, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от случаи на пневмония с неясна етиология и оплаквания от треска, суха кашлица и затруднено дишане. На 09.01.2020г. бе съобщено, че е установен причинителят на заболяването - нов щам Коронавирус, който причинява заболявания, вариращи от обикновенна настинка до тежки заболявания. Обявеният инкубационен период на заболяването е от 2 до 12 дни, средно 7 дни.

По данни на Световната здравна организация към 26.01.2020г. в световен мащаб са регистрирани общо 2014 потвърдени случая на заразени с новия коронавирус.

Поради създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи, Министерство на здравеопазването препоръчва на гражданите следното:

При пътуване до Китай:

• Избягвайте близък контакт с хора с клинични симптоми на респираторна инфекция /висока телесна температура, кашлица, кихане/, както и места със струпване на много хора и масови прояви;

• Избягвайте кансумация на сурова или недобре термично обработена храна от животински произход;

• Избягвайте близък контакт с живи или умрели домашни и диви животни или повърхности били в контакт с животни;

• Измивайте редовно ръцете си с вода и сапун или използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа;

• Избягвайте да докосване очите, устата и носа си;

• Използвайте маска, закриваща устата и носа. След поставянето й избягвайте да я докосване, а след сваляне я изхвърлете веднага и измийте ръцете си.

• При възникнали симптоми на остра респираторна инфекция спазвайте т.нар. респираторен етикет - при кихане и кашляне закривайте устата и носа си с еднократни хартиени кърпи за нос, които след употреба изхвърлете незабавно и измийте ръцете си. При невъзможност, използвайте ръкава на носената дреха като свийте ръката в лакътната става, така че с предмишничата да се покрият носа и устата. Не използвайте дланта на ръката си.

• При поява на висока телесна температура, кашлица или затруднено дишане потърсете незабавно медицинска помощ и споделете с медицинския специалист информация за пътуването си.

За пристигащи от Китай:

В случай на симптоми, подсказващи респираторни заболявания преди, по време или след пътуване:

• Избягвайте контакти с дреги хора и потърсете медицинска помощ он лекат-инфекционист, а при невъзможност от общопрактикуващ лекар;

• Използвайте маска, покриваща устата и носа;

• Избягвайте използването на обществен транспорт;

• Задължително информирайте медицинските специалист за подробности около пътуването.

В случай, че симптомите на респираторна инфекция се появят по време на полет, информирайте незабавно за това екипажа на самолета.

Актуална информация за Коронавирус (2019-nCoV)

На 31.12.2019г. здравните власти в град Ухай, административен център на провинция Хубей, Китай информираха за взрив от случаи на пневмония с неясна етиология и оплаквания от треска, суха кашлица и затруднено дишане. На 09.01.2020г. бе съобщено, че е установен причинителят на заболяването - нов щам Коронавирус, който причинява заболявания, вариращи от обикновенна настинка до тежки заболявания. Обявеният инкубационен период на заболяването е от 2 до 12 дни, средно 7 дни...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

    

     Във връзка с „Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”, на 20.02.2020 г. от 14:00 часа до 16:00 часа, в сградата на Общинска администрация - Вълчи дол на ет.1, стая №106, се организира приемна с граждани и възможност за личен контакт с г-н Илиян Карагьозов – Заместник областен управител на Област с административен център Варна и Заместник председател на Областния обществен  съвет за превенция и противодействие на корупцията към Областна администрация Варна.

Общинска администрация - Вълчи дол

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ» с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 16.01.2020 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 10.02.2020 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 30.01.2020г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1 Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. януари 2020г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

във връзка с Покана за участие с проектни предложения в Национална Кампания „За чиста околна среда 2020г.”, на тема: „Обичам природата - и аз участвам’' МОСВ и Г1УДООС


Уважаеми съграждани, от 31.01.2020г„ ръководството на Община Вълчи дол стартира инициатива за допитване до жителите на общината, относно идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по отворения конкурс за безвъзмездно финансиране на проекти от МОСВ и ПУДООС: Национална Кмпания „За чиста околна среда - 2020г.”, на тема: „Обичам природата - и аз участвам”...

Прочети повече...

 

Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол

На 28.11.2019 г. г-н ГЕОРГИ ТРОНКОВ, Кмет на Община Вълчи дол сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони...

Прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец (Приложение към Съобщението)

 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Вълчи дол. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:

www.valchidol-bg.com

 

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 31.01.2020 г. от 10.00 – 12.00 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

 

 

Допълнителна информация