ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ПО ПРСР 2007-2013 г. - МЕРКИ 121, 122 И 123, ВЪВ ВАШИЯ ГРАД...

• Какви са възможностите за финансово подпомагане на Вашия одобрен проект по ПРСР 2007-2013 г.?

• Как да получите улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции?

Прочети повече...

Допълнителна информация