ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 График.

 

Допълнителна информация