Проекти за решения, 2014г.

 

Докладна записка от инж. Пенка Йорданова - кмет на Община Вълчи дол

ОТНОСНО: допълване на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 47 на Раздел ІV. Такси за технически услуги на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

 Прочети повече...

Изменение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти.
Прочети повече...

Приемане на „ Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания”.

  Прочети повече...

 Отдаване под наем на язовири публична общинска собственост.
Прочети повече...

 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2014 г.
Прочети повече...

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община вълчи дол през 2014 г. Прочети...

Докладна записка от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол, относно: приемане на нова такса за техническа услуга Прочети...

Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Вълчи дол през 2013 г. Прочети...

Докладна записка от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол, относно: Изменение и допълнение на Нaредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Прочети...

Докладна записка от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол, относно: Изменение и допълнение на Нaредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Прочети...

Докладна записка от инж. Пенка Димитрова Йорданова- Кмет на община Вълчи дол, относно: Изменение и допълнение на Нaредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Вълчи дол. Прочети...За да прочетете документа е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader, който може да изтеглите оттук

Допълнителна информация