ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидата за предоставяне на услугата: „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция Логопед) по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея”...

Прочети повече...

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Допълнителна информация