СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

     

Списък на класираните кандидати;

                  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Допълнителна информация