СЪОБЩЕНИЕ

„Аресгаз” ЕАД ще проведе разяснителна кампания във връзка с възможностите за газифициране на жителите на общината в периода от 20.01.2020 - 31.01.2020г., в заседателната зала на Общинска администрация – Вълчи дол. Датата ще бъде уточнена след 10.01.2020 г.

 

Допълнителна информация