СЪОБЩЕНИЕ

На 23.01.2020г., в заседателната зала на Общинска администрация – Вълчи дол, „Аресгаз” ЕАД ще проведе разяснителна кампания във връзка с възможностите за газифициране на жителите на общината .

 

Допълнителна информация