С „ПЪРВА КОПКА“ господин Георги Тронков, Кмет на Община Вълчи дол постави началото за реконструкция и оборудване на НОВА ФИТНЕС ЗАЛА за гражданите на Общината. Обекта се финансира със средства от ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2020, съфинансиран от Община Вълчи дол. Стойността на проекта е 196 772,00 лева с ДДС, от които за СМР – 183 602,50 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 4 месеца и започва да тече от откриване на строителната площадка. Изпълнител на строително монтажните работи (СМР)за обекта е „КИС ЕКСПРЕС“ ООД  с Управител Димитър Димитров, избран след проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, а Строителен надзор ще се изпълнява от „КОРЕКТ КОНСУЛТ – 55“ ЕООД - Варна.

 

 

„ФИТНЕС ЗАЛАТА ще е готова за посещения от нашите съграждани преди да закрием сезона за ползване на новия ни реновиран басейн“ каза г-н Тронков, в подкрепа на осъзнатата необходимост гражданите на Община Вълчи дол да имат най-после възможност да спортуват, да тренират, да се чувстват пълноценни граждани на РБългария, макар че са избрали да живеят в малка, но богата на природни дадености и мотивиран  кметски екип Община.

 

 

 

Additional information