Европейски етикет за иновации и добро управление

Уважаеми Съграждани,
Община Вълчи дол кандидатства по Петата процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление. В тази връзка следва да се проведат анкетни проучвания за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление  сред  гражданите в общините, подали своите кандидатури и преминали проверката за административно съответствие.  С цел осигуряване на максимална прозрачност на извършваното проучване, публикуваме  линк към въпросника за електронно попълване  , с което ще бъде дадена възможност на по-голяма група граждани да изразят своето мнение относно прилагането на 12-те принципа за добро управление,  като същият ще бъде отворен за попълване до 06.08.2020г.

https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020

Допълнителна информация