С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми жители на Община Вълчи дол,

 

Във връзка със стартиралото изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. се нуждаем и от Вашето мнение.

 

С оглед на епидемиологичната обстановка в страната, обаче, организираме настоящото неприсъствено обществено обсъждане. В тази връзка моля за Вашето виртуално участие и активност. Ще се радваме на получим мнението на всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, физически лица и представителите на юридическите лица, имащи отношение към развитието на Общината и като цяло всички засегнати и заинтересовани лица на територията на Общината.

 

В приложения файл сме представили за съгласуване и обсъждане кратко изложение на основните елементи, на база на които се изработва Планът и за които ни е необходимо Вашето мнение.

 

Специално за случая е създадена анонимна анкета, където свободно да изразите Вашето мнение, впечатления и препоръки, относно представените за обществено обсъждане основни елементи на ПИРО. Тя е достъпна на следния адрес:

 https://forms.gle/95aVPvj8wy5BYAkn9

             Срокът за обществено обсъждане е до 08.09.2020 г. включително, като това е и срокът, в който анкетата е активна.  

  План за интегрирано развитие на община вълч дол за периода 2021 – 2027 г.

 

Допълнителна информация