3 А П О В Е Д №823/03.09.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА...

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г...
Прочети повече...

Допълнителна информация