Удължаване срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с Инструкцията за организация, подготовка и провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., на 15 септември стартира кампанията за набиране на преброители и контрольори. Към настоящия момент, общо за страната, са набрани 53.3% от необходимите преброители...

Прочети повече...

Допълнителна информация