Община Вълчи дол спечели проект за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”

 

Кмета на община Вълчи дол– г-н Георги Тронков подписа договор по проекта с рег. номер РД04-201/22.12.2020г. по спечели  проект „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021” за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”. 

 Прочети повече...

  Приложение 5- Заявление;

 

 

Допълнителна информация