ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ОБЩИНСКА АПТЕКА – ЗДРАВЕ“ ЕООД

 

Община Вълчи дол ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „ОБЩИНСКА АПТЕКА – ЗДРАВЕ“ ЕООД...

            Прочети повече...

            Заявление;

 

Допълнителна информация