Община ВЪЛЧИ ДОЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община ВЪЛЧИ ДОЛ в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

О Б Я В Я В А,

 

че от 26.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

            Прочети повече...

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ;

 

Допълнителна информация