ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 по трудово правоотношение при 4 /четири/ часов работен ден

 на основание чл. 91 от Кодекса на труда

 

Прочети повече...

 

 

Допълнителна информация