ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ (2)

 

 

Община Вълчи дол сключи договор и стартира Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” на 27.04.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент

 

Прочети повече...

Допълнителна информация