19 май 2017 г. - Ден на траур на територията на Община Вълчи дол

ОбС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 696

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет-Вълчи дол обявява 19 май 2017 година за Ден на траур на територията на Община Вълчи дол във връзка със смъртта на Тошко Петров Янев- Кмет на община Вълчи дол.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет-Вълчи дол отменя провеждането на масови мероприятия на територията на община Вълчи дол, насрочени за 19 май 2017 година.


Прочети повече...

 

Допълнителна информация