СЪОБЩЕНИЕ

    Уважаеми госпожи и господа,

    В края на 2017 година изтича договорът за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Вълчи дол.

    Предстои Общинският съвет да вземе решение дали от началото на 2018 година тази дейност да бъде поверена отново на фирма или да премине към Община Вълчи дол...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация