СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

     Общинска администрация Вълчи дол стартира кампания за снабдяване с по 2 куб.м. дърва за огрев за отоплителен сезон 2017-2018г. на следните целеви групи:

  -лица в над трудоспособна възраст;

  - социално слаби лица;

  - безработни лица;

  - лица с увреждания.

     Цената на 1 куб.м. е 66,00 лева с включен транспорт. Желаещите могат да подадат заявление в  Информационния център на Общинска администрация - Вълчи дол в срок до 31.07.2017 година.

 Общинска администрация – Вълчи дол

 

Допълнителна информация