ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ СЕЗОННА РАБОТА В КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ЗА БРАНЕ НА ГОРСКИ ПЛОДОВЕ

Няколкостотин български сезонни работници се очаква да заминат и тази година
на работа в Швеция за участие в кампанията за бране на боровинки.
В тази връзка Агенцията по заетостта обръща внимание върху следното:
 
 
 

Допълнителна информация