СЪОБЩЕНИЕ

СПИСЪК на длъжници по ЗМДТ с предприети действия по чл.32 от ДОПК     Уведомяваме лицата посочени в списъка, че в 14 дневен срок от поставянето на това съобщение следва да се явят в дирекция „Финанси и местни приходи” за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107 ал.3 от ДОПК...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация